dolasim.gen.tr https://www.dolasim.gen.tr Dolaşım, Dolaşım Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2019, dolasim.gen.tr Wed, 15 Jun 2016 00:00:00 +0000 Fri, 13 Dec 2019 00:00:00 +0000 60 Portal Dolaşım https://www.dolasim.gen.tr/portal-dolasim.html Wed, 21 Nov 2018 13:37:54 +0000 Portal Dolaşım, oksijence fakir olan kanın karın boşluğundaki tek organlardan gelmesi ile birlikte Karaciğer duvarından geçip karaciğere gelmesi, daha sonra da alt ana toplardamar ile sağ kulakçığa açılması olayıdır. Kısaca Portal Dolaşım, oksijence fakir olan kanın karın boşluğundaki tek organlardan gelmesi ile birlikte Karaciğer duvarından geçip karaciğere gelmesi, daha sonra da alt ana toplardamar ile sağ kulakçığa açılması olayıdır. Kısaca oksijenli kanı vücuda kirli kanı da kalbe taşır. Dolaşım sisteminin bir parçası olan portal dolaşım sistemik dolaşım olarak da bilinir. Sistemik dolaşımda kardiyovaküler dolaşımın bir parçasıdır. Kan bu sistem ile vücut hücrelerine taşınır ve buradan da kalbe geri döner. Kan sol karıncıktan vücudun en büyük damarı olan aort damarına iletilir. Aortta kendinden daha küçük olan atardamarlara iletimi sağlar. Buradan da kan ana atardamar ile kılcal damarları birbirine bağlayan küçük atardamarlara yani arteriollere iletilir ve son olarak kılcal damarlara (ven) iletim sağlanmış olur. Bu sırada vücuttaki atık ürün ve karbondioksit difüzyona uğrar besin ve oksijen yer değiştirir. Dolaşım tamamlandıktan sonra kan sağ karıncığa geri döner. 

Portal DolaşımPortal Venler

Kalpten çıkan atardamarın daha küçük atardamara ve atar damar ile kılcal damarları birbirine bağlayan damarlara ayrılması toplar damarın ise kanı kalbe tekrar taşımasıdır. Fakat bir istisna vardır. İnsanlar bulunan hepatik portal ven bağırsağa sarılıp kan ve besin emilimini sağlaması gerekirken direk olarak kalbe gider. Karaciğerde ise ikinci kez kılcal damarlara ayrılır. 

]]>
Dolaşım Sistemi İlaçları https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-sistemi-ilaclari.html Thu, 22 Nov 2018 11:29:42 +0000 Dolaşım Sistemi İlaçları, Kalp insan için yaşamın bir ifadesidir. Dolaşım sistemini oluşturan kalp, kılcal damarlar, kan, atardamarlar ve toplardamarlardır. Hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besinleri hücrele Dolaşım Sistemi İlaçları, Kalp insan için yaşamın bir ifadesidir. Dolaşım sistemini oluşturan kalp, kılcal damarlar, kan, atardamarlar ve toplardamarlardır. Hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besinleri hücrelere aktarma işlemi sırasında zararlı atık maddelerin hücrelerden uzaklaştırmasını sağlayan dolaşım sistemidir. Bu yüzden vücudun bir bütün olarak sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için o bütünlüğün içerisinde yer alan tüm organların sağlıklı olması gereklidir. Ayrıca dolaşım sistemine yardımcı olarak lenf sistemi de bulunur. İnsan kalbi göğüs boşluğundadır. Özelliği ise koni şeklindedir. Tabanı yukarıya bakar ve sol akciğere yakın duran bir organımızdır. Kalbin çalışması ve kasılıp gevşemesi ile olmaktadır. Dolaşım sistemi, besinlerin mineraller halinde vücuttan bölünerek taşınmasında yardımcı olur. Bunun için vücudun en önemli olan dolaşım sistemi kanı aktarmasında görev alır. Böylece vücudun kanla beraber ihtiyacı olan besinler, mineralleri ve oksijene ulaşmış olur. Atardamarlar kan basınçlı şekilde kalın, kaslı ve esnek yapıdan geçerek vücuda dağılır. Atardamarın en önemli görevi kanın vücuda dağıtılmasıdır. Toplardamar düşük kan basıncına sahip olarak hareket eder. Kılcal damarlar vücuttaki en ince damarları oluşturur. Atardamarlardan gönderilen kanlar da tüm vücudun her noktasına iletilmesinde önemli rol oynayan kılcal damardan yararlanılır. Sonucunda küçük dolaşımın kanın akciğerlere ulaşmasını sağlar. Burada karbondioksitle temizlenen kan, oksijen açısından zenginleştirilir. Büyük dolaşım ise, ayrılan damarlarla temiz kan vücudu dolaşır ve dağılır. Akciğerlerde temizlenen kan, toplardamarla birlikte vücudun atık maddelerini toplayarak kalbin sağ karıncığına ulaşır. Bu şekilde de temiz kanın kalbin sol kulakçığından aort aracılığı ile çıkması ve tüm vücuda yayılması büyük dolaşım ile tamamlanmış olur.

Dolaşım Sistemi İlaçlarıDolaşım Sistemi İlaçları; 

Digoksin, tıpta eski Mısır ve Roma İmparatorluğu zamanlarından bu yana kullanılmakta olan "digitalis purpurea" bitkisinin yapraklarından elde edilen bir ilaçtır. Digoksin hasar görmüş veya zayıflamış olan kalbin daha etkili çalışması için ve vücuda kan göndermesi için yardımcı olan bir ilaçtır. Özellikle kalp kasının kasılma gücünü artırır, normal bir kalp ritmini sağlamaya yardım eder ve kan dolaşımını iyileştirir. Digoksin genelde günde bir kez alınır. Yetişkinlere göre olan dozu günde 0.125 mg ile 0.5 mg 1/2-2 tablet arasındadır. Bebekler ve çocuklar için haricen damlası önerilmektedir. Kullanımı açısından dozu 0.50 mg/ml'dir.

Oubain Dijitaller; Kalp kasının kasılabilme gücünü artırarak, yeterli olmayan bir kalbin daha güçlü ve daha verimli çalışabilmesi için, damarlara daha fazla kan pompalayabilmesini sağlamaktadır. Bu tür ilaçlar yeterli bir kalp kasının da gücünü artırırlar. Ancak kalbin damarlara pompaladığı kan miktarını artırmazlar. Çünkü dijitaller kalp kası hücreleri içerisindeki kalsiyum iyonunun çoğalmasına neden olurlar. Kalp yetmezliğinde ise, kalp kasındaki bazı metabolik olayları kalp kası hücresindeki kalsiyum miktarını azaltırlar.

Konjestif İlaçlar; Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bu ilaçlar, çeşitli faktörlere bağlı olarak kalbin dokularına gereksinim duyduğu kanı pompalayamaması sonucu gelişir. Ayrıca "uvabain" de bitkisel kökenli glikozid en etkili ilaçlardır. Digitalis lanata ve digitalis purpurea bitkileri kalp glikozidlerinin etkileri içerisinde, kalpte sinüs düğümüne karşı etkilidir. Konjestif kalp yetmezliği olan hastaların kalbin atış hızını azaltır ve ventriküllerin kasılma gücünü artırır. Kalp yetmezliğine bağlı olarak dokusu büyüyen kalbi küçültür. Kalbin kasılma gücünü artırarak kalp debisini normal bir düzeye getirir. Damar düz kaslarını kasarak kan basıncını yükseltir.

]]>
Anatomi Dolaşım Sistemi https://www.dolasim.gen.tr/anatomi-dolasim-sistemi.html Fri, 23 Nov 2018 11:09:40 +0000 Dolaşım sistemi anatomisi, kabaca kalp ve damarlardan oluşmaktadır. Kalp anatomisinden bahsedecek olursak; iki akciğer arasında mediastinum mediumda lokalizedir. Toplam dört odacıklıdır. Bu odacıklardan iki tanes
Dolaşım sistemi anatomisi, kabaca kalp ve damarlardan oluşmaktadır. Kalp anatomisinden bahsedecek olursak; iki akciğer arasında mediastinum mediumda lokalizedir. Toplam dört odacıklıdır. Bu odacıklardan iki tanesi üstte iki tanesi altta yer alır. Altta yer alan odacıklara ventrikül, üstte yer alan odacıklara ise atrium adı verilir. Bunlarda kendi içerisinde sağ ve sol olmak üzere ayrılır.

Sağ Atrium: İç yüzünde görülen kaslara mm. pectinati adı verilir. Bu kaslar, crista terminalisten başlar. Fosanın kenarı kabarıktır ve limbus fossa ovalis adı ile bilinir. Sağ atriumun iç yüzünde; v. cava superior, v. cava inferior, sinus coronarius, vv. cardiacae anteriores ve vv. cardiacae minimaelerin ağzı vardır. Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında tricuspid kapak yer alır.

Sağ Ventrikül: Sternumun tam arkasında yer alır. İç yüzeyindeki kas tabakalarına trabeculae carneae denir. Pektinat kasların kalınlaşması ile oluşur. İç yüzeyinde görülen crista supravenricularis, triküspid kapak ile pulmoner kapağı ayıran bir kas kabartısıdır. Sağ ventrikülün sol ve arka duvarını, septum interventriculare yapar. Septumun büyük bölümü müskülerdir. Yaklaşık bir santimetrelik üst parçası membranözdür ve septum interatrialenin alt parçası ile komşudur. Sol ventrikül, sağ ventrikülden, sağ atrium da sol atriumdan daha büyük olduğu için membranöz parçanın bir bölümü sol ventrikül ile sağ atrium arasında yer alır ve atrioventriküler parça olarak bilinir. Memranöz parçanın geriye kalan bölümü ventriküller arasındadır. Sağ ventrikülde; m. papillaris anterior, m. papillaris posterior ve m. papillaris septalis  denilen 3 adet papiller kas bulunur. Papiller kaslar, trabeculae carneae kalınlaşmalarıdır. Sağ ventrikülden akciğerlere kirli kanı götüren pulmoner arter çıkmaktadır.

Sol Atrium: Kalbin en arkada bulunan bölümüdür. Basis kordisin büyük bölümünü ve sinus obliquus pericardiinin ön duvarını yapar. Akciğerlerden gelen dört tane v. pulmonalis, sol atriuma arka-dış yüzünden açılır. Kalbin özefagus ile komşu olan kısmıdır. Sol atrium ile sol ventrikül arasında mitral (bicuspid) kapak yer alır.

Sol Ventrikül: İç yüzeyi sağ ventrikül ile benzer özelliklere sahiptir. Sol ventrikülde, m. papillare anterior ile m. papillare posterior denilen iki tane papiller kas vardır. Ostium aorta, valva aorta denilen bir kapak ile kapatılır. Pulmoner kapak ile benzer özellikte olan bu kapakta; valvula semilunaris dekstra, valvula semilunaris sinistra ve valvula semilunaris posterior denilen üç tane yarım ay şeklinde valvula bulunmaktadır. Her bir valvulanın hemen yukarısında, aorta asendensin duvarı dışa doğru çıkıntı yapar.

Anatomi Dolaşım SistemiKalbin Arterleri Ve Venleri: Kalbi besleyen arterler, aorta asendensin dalları olan a. coronaria dekstra ve a. coronaria sinistradır. Bu arterler ve ana dalları, epikardiumun altındadır. Dominant koroner arter terimi, septum interventricularenin arka kısmı ile sol ventrikülün alt kısmını besleyen koroner arter için kullanlır. Kişilerin yaklaşık %70'inde bu bölgeleri, sağ koroner arterin dalı olan ramus interventrikularis posterior beslemektedir. Bu yüzden sağ koroner arter dominanttır. Kişilerin %10'unda, bu bölgeleri sol koroner arterin dalları beslediğinden dolayı sol koroner arter dominanttır. Kalan diğer gruplarda, beslenme her iki koroner arterden gelen küçük dallarla sağlanır ve dominantlık belli değildir. Sulcus coronariusun arka bölümünde, soldan sağa doğru sinus coronarius seyreder. Kalbin venöz kanının büyük bölümünü (yaklaşık %70) taşır. Sağ ventrikülün ön bölgesinin küçük bir bölümü, her iki atriumun küçük bölümleri ve sol ventrikülün küçük bir bölümünün dahil olmadığı, bütün kalpten venöz kanı sağ atriuma getirir.
]]>
Küçük Büyük Kan Dolaşımı https://www.dolasim.gen.tr/kucuk-buyuk-kan-dolasimi.html Sat, 24 Nov 2018 01:18:04 +0000 Küçük büyük kan dolaşımı, Vücudumuzda iki çeşit kan dolaşımı vardır. Küçük büyük kan dolaşımından bahsetmek mümkündür. Bunlardan birisi vücudumuzdaki küçük dolaşımıdır. Diğeri ise büyü dolaşımdır. Küçük büyük kan dolaşımı, Vücudumuzda iki çeşit kan dolaşımı vardır. Küçük büyük kan dolaşımından bahsetmek mümkündür. Bunlardan birisi vücudumuzdaki küçük dolaşımıdır. Diğeri ise büyü dolaşımdır.

Küçük büyük kan dolaşımı (küçük dolaşımı), Kanın akciğerler yoluyla oksijenlenmesini sağlar. Kalbin sağ tarafı bu görevi yapar. Organlar tarafından kullanılıp oksijenden fakirleşen kirli kan aslında kirli değildir sadece oksijen yönünden fakirdir. Vena cava süperior adı verilen büyük toplar damarlar yoluyla sağ atriuma gelir. Ondan sonra triküspit kapak ile sağ ventriküle geçer. Sağ ventrikül kasılarak bu kanı akciğer atar damarına atar. Ve bu damarla kanın akciğerde oksijen değerlerin yükselmesi sağlanır.

Küçük Büyük Kan DolaşımıKüçük büyük kan dolaşımı (büyük dolaşım), Büyük dolaşım ise akciğerden oksijenden zengin hale gelen kanın diğer organların kullanması için vücuda yayan sistemdir. Kalbin sol tarafı ise bu işten sorumludur. Oksijen bakımından zenginleşen kana temiz kan denir. Akciğerden dönen akciğer toplar damarları yolu ile sol atriuma ve buradan da mitral kapaktan geçerek sol ventriküle gelmektedir. Sol ventrikül ise kendisine gelen oksijen bakımından zengin bu kanın vücudumuza gönderir. Kalpten çıkan en büyük atar damar aort'dur. Aort kalpten çıktıktan sonra kalp çeşitli organlarımıza ve dokularımza oksijenlenmeleri ve beslenmeleri için dallar vererek karnın alt tarafına kadar devam eder. Küçük büyük kan dolaşımı bu şekilde kalbin içinde dolaşması kalbin belirli bir düzeyde kasılmasıyla mümkündür. Kalbin böyle muhteşem bir zamanlama ile belli bir düzen içinde kasılması ile mümkündür. Kan dolaşımı sırasında kanın kalp içinde devamlı ileriye doğru akışı kalp kapaklarıyla mümkün olur.
]]>
Dolaşım Sistemi Sağlığı https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-sistemi-sagligi.html Sat, 24 Nov 2018 21:05:29 +0000 Dolaşım Sistemi Sağlığı, Her canlıda olduğu gibi insanda da dolaşım sistemi sağlığı için yapılması gereken bir takım durumlar söz konusudur. Bu sebeple dolaşım sistemim sağlığı insanın bütün vücudu için çok öne Dolaşım Sistemi Sağlığı, Her canlıda olduğu gibi insanda da dolaşım sistemi sağlığı için yapılması gereken bir takım durumlar söz konusudur. Bu sebeple dolaşım sistemim sağlığı insanın bütün vücudu için çok önemli olduğunu bilmeliyiz. Vücudumuzda kan yolu ile taşınan oksijen ve besinler dolaşım sistemi ile bütün hücrelerimize ulaşırlar ayrıca yine hücrelerde oluşan atıklar yine dolaşım sistemi yolu ile atıldığından dolayı insanda dolaşım sisteminin sağlıklı olması ve sağlıklı çalışması bakımından çok önemli bir yeri bulunmaktadır. İnsanda dolaşım sisteminin sağlıklı olması demek kalp ve damarların sağlıklı olması vücudumuzda bulunan bütün organların sağlıklı olması anlamına geleceğinden dolayı dolaşım sistemi sağlığı önem arz etmektedir. 

Şimdi dolaşım sistemi sağlığımızı korumak için yapılması gereken birtakım durumlar söz konusudur. Bunlar kişinin alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durması dolaşım sistemi sağlığı bakımından çok önemlidir. Ayrıca yine kişinin dolaşım sistemi sağlığı bakımından beslenmesine dikkat etmesi de çok önemlidir. Bu sebepten dolayı kızarmış ve özellikle hazır yiyeceklerden uzak durması ve aşırı derecede tuzlu yiyeceklerden çay ve kahve tüketiminin fazla olmamasına dikkat edilmelidir. İnsan dolaşım sisteminin sağlığı bakımından kişinin düzenli bir şekilde spor yapması dolaşım sistemi için çok faydalı olacaktır. Ve dolaşım sistemi sağlı için vücudu çok sıkı saran giyeceklerden uzak durulmalı aşırı derecede yorgunluk verecek aktivitelerden stresten uzak durulmalıdır. Dolaşım sisteminin sağlığını tehdit eden en büyük etkenlerden biriside hava kirliliğidir. Bu sebepten dolayı kişinin çok fazla derecede hava kirliliğine maruz kalmamaları çok önemlidir. Son olarak çeşitli yaralanmalardan dolayı vücuda giren mikroplar dolaşım sistemi sağlığını bozacağından dolayı dikkat edilmesi gerekmekte ve yaralanan bölgenin temizlenmesi de çok önemlidir.

Dolaşım Sistemi SağlığıDolaşım Sistemi Sağlığı İçin Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

 • Temiz hava solunmalıdır
 • Yeterli ve dengeli beslenilmelidir
 • Düzenli spor yapılmalıdır
 • Aşırı derecede yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır
 • Kalp damarları sağlığı için hareketli yaşam seçilmelidir
 • Çok dar giyecekler tercih edilmemelidir
 • Sigara tüketilmemelidir
 • Stresten uzak durulmalıdır
 • Vücudu yoran aktivitelerden uzak durulmalıdır
 • Açık yaraların temizlenmesine özen gösterilmelidir
 • Aşırı derecede kan kaybı yaşanmamalıdır
 • Sürekli doktor kontrolünde olunmalıdır

Dolaşım Sistemi Hastalıkları; Sıtma, Tetanos, AIDS, Kuduz, Tifüs, Hepatit, Varis, Anemi, Bürger, Kalp romatizması, Kalp yetmezliği, Hemofili, Lösemi, Kalp krizi ve Yüksek tansiyondur.

]]>
Fetal Dolaşım https://www.dolasim.gen.tr/fetal-dolasim.html Sun, 25 Nov 2018 17:00:24 +0000 Fetal dolaşım, Göbek toplardamarıyla plasentadan gelen temiz kanı fetusun göbek atardamarı aracılığıyla plasentaya geri dönmesine fetal dolaşım denir. Ana rahmindeki fetusun kan dolaşımı belirgin özelliklerle doğumdan sonrak Fetal dolaşım, Göbek toplardamarıyla plasentadan gelen temiz kanı fetusun göbek atardamarı aracılığıyla plasentaya geri dönmesine fetal dolaşım denir. Ana rahmindeki fetusun kan dolaşımı belirgin özelliklerle doğumdan sonraki kan dolaşımından farklılıklar gösterir. Fetal dolaşım döneminde akciğerler işleve kapalı olduğu küçük dolaşım yani akciğer dolaşımı yoktur. Fetusun beslenmesi için sindirim sisteminde kullanılmaz. Kanın arteryelize olması ile besin maddelerin alımı rahim duvarının yapışık olan plasenta ile bunu fetusa bağlayan göbek kordonu aracığı ile olmaktadır. Fetus bu durumuyla anası için tam bir asalak pozisyonundadır. Fetus bütün ihtiyaçlarını annesinden sağlamaktadır. Ortalama 42 hafta civarında kapalı su altı ortamının gereğinden dolayı böyledir. Fetal dolaşım idrar kesesinin iki yanını izleyerek göbek bölgesine varır. Sonrasında 2 arter kordon içine girerler kordonun içindeki durumları bir sarmaldır. Göbek kordonu fetusu plasentaya bağlamaktadır. Arterlerde bu yolla plasentaya ulaşmaktadırlar. Plasentaya ulaşan bu arterler burada dallanarak kapiler kan damarlarına kadar ayrılmaktadırlar. Anne tarafından gelen kapiler ağ ile karşılaşır. Anneden gelen besin maddeleri ve öteki önemli maddeler enzimler, elektrolitler, hormonlar gibi maddelerin alır. Ve kendinde bulunan atık maddeleri anne kanına verir. Bir nevi değiş tokuş gibidir. Bundan sonra kan dönüş yoluna geçer. Kordon içinden ama bu kez tek bir vena ile dönüş olur. 

Fetal DolaşımDoğumdan sonra dolaşım sistemindeki değişiklikler, Doğumda akciğerlerle solunum başlar. Kan pulmoner arerler ile akciğerlerden geçmeye başlayınca plasenta dolaşımı kesilir. Atriumlar arası bölmede bulunan foramen ovale doğumdan yaklaşık olarak 10 gün sonra kapanır. Bunun için sağ atriım duvarında yukarı kapak şeklinde bir oluşum geliştirerek foramen ovaleyi kapatır. Ender durumlarda kapanma olmaz yada tam olarak gerçekleşmeye bilir. Solunumun gerçekleşmesiyle hemen büzüşerek kan yolunun kapanmasını sağlar. Kapanma tam olarak doğumdan sonra 4-10'uncu günde değişebilmektedir. Fetal dolaşımda idrar kesesinin 1 yanında olup göbek kordonunu arterlerini oluşturan hipogastric arterler doğumdan 2-5 gün gün sonunda tümüyle kapanır.
]]>
Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-sistemi-konu-anlatimi.html Sun, 25 Nov 2018 23:42:39 +0000 Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı, Canlılar yaşamlarını yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duydukları enerjiyi besin maddelerinden ve oksijen almaları gerekir. Bu aldıkları besin maddeleri ve ok Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı, Canlılar yaşamlarını yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duydukları enerjiyi besin maddelerinden ve oksijen almaları gerekir. Bu aldıkları besin maddeleri ve oksijenin vücutta hücrelere taşınması lazımdır. Ayrıca hücrelerde hayati faaliyet sonucu oluşan karbondioksit gazı ve zararlı atık maddelerin dışarı atılması gerekir. Hücreler  için gerekli  besin maddeleri ve oksijenin hücrelere taşınması, hücrelerde hayati faaliyet sonucu ortaya çıkan karbondioksit ve zararlı atıkların dışarı atılmasını sağlayan sisteme dolaşım sistemi denir. Dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kandan oluşur. Damarlar ve kalbe dolaşım sistemi adı verilir.

Dolaşım Sistemi Konu AnlatımıDolaşım sistemi konu anlatımı:
 • Kalp: Kanın damarlar ile vücuda dağılmasını ve dolaşımı sağlayan kaslardan oluşmuş organdır ve çalışması istemimiz dışında olur. Kalp göğüs kafesi ve  iki akciğer arasında yer almaktadır, yumruk büyüklüğündedir. Kalp iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzre dört odadan oluşur, Kalbin sağdaki odacıklarında kirli kan, soldaki odacıklarında temiz kan bulunur.
 • Damarlar: İçerilerinde kanın dolaştığı boru şeklinde yapılar kan damarlarıdır. Kan damarları vücudun her tarafına yayılmış olup görevi madde taşımaktır. görevlerine göre üç çeşit damar bulunur. Bunlar atardamar, kılcal damar ve toplar damardır. Atardamar organlarda toplanan kirli kanı kalbe getirir. Bunun yanı sırada akciğerde bulunan temiz kanıda kalbe taşır. Kılcal damarlar, toplardamar ve atar damarlar arasında örümcek gibi tüm vücudu kaplar. Kılcal damarlar oldukça incedirler. Kalpten çıkan kanın tekrar kalbe dönmesini sağlar. Atardamar kalpten vücuda kanı taşıyan en büyük damardır. Esnek ,kalın ve sağlam duvarlara sahiptir. Genellikle kalpten organlara temiz kanı taşır, sadece akciğer atardamarı kirli kan taşır. Akciğer atardamarları dışındaki diğer atardamarların hepsinde temiz kan bulunur. En büyük atardamar aort atardamarıdır, kollara ayrılarak bütün organlara temiz kan taşır.
 • Kan: Kalp ve damarlar içerisinde bulunan sıvıya kan denir. Kan hücre ve plazmalardan oluşur, %90 su bulunur akışkan bir yapıya sahiptir. Kanın içerisinde oksijen, besinler, karbondioksit, tuzlar, hormonlar, hücreler ve antikorlar bulunur. Değişik görevleri olan üç değişik kan hücresi bulunur. Bunlar alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklarıdır.
]]>
Dolaşım Fizyolojisi https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-fizyolojisi.html Mon, 26 Nov 2018 06:02:31 +0000 Dolaşım fizyolojisi, aslında  kalp-damar sistemi veya damar sistemi olarak da adlandırılır. Canlılar hayati fonksiyonlarını sürdürebilmek için besin ve oksijen yoluyla enerji alırlar. Dolaşım fizyolojisi gereği alınan en Dolaşım fizyolojisi, aslında  kalp-damar sistemi veya damar sistemi olarak da adlandırılır. Canlılar hayati fonksiyonlarını sürdürebilmek için besin ve oksijen yoluyla enerji alırlar. Dolaşım fizyolojisi gereği alınan enerji sonucu karbondioksit gazı ve atık maddelerin boşaltım fonksiyonu (akciğer ve böbrekler) gereklidir. Bir nevi dolaşım fizyolojisi vücutta girdi ve çıktılardan oluşur.
Dolaşım fizyolojisi kalp, damarlar ve kandan oluşur. Kalp ve damarlara dolaşım fizyolojisi organları denir.

Kalp (Yürek): Dolaşım fizyolojisinin parçası olan iki akciğer arasında ve diyaframın üstünde göğüs boşluğunda bulunur. Kalp, vücutta pompa görevini görür. Kanı vücuda pompalar ve tekrar toplar. Yetişkin kadınların kalp ağırlığı 230-280 gr, yetişkin erkeklerin kalp ağırlığı 280-340 gr arasındadır. Kalb, kasılıp gevşeyerek kanın damarlar içinde bütün vücutta dolaşmasını sağlayarak dolaşım fizyolojisi görevini yerine getirir.

Kan Damarları: Kan boru şeklinde kalp damarları ile vücutta dolaşım fizyolojisi görevlerinden kendine olanı yerine getirir. Kanın vücuttan taşınmasını sağlayarak ve vücudu bir ağ gibi sararak temiz kanın vücuttaki bütün hücrelere iletilmesini sağlar. Hücrelerde kirlenen kanın tekrar toplanmasını sağlayarak zararlı maddelerin toplanmasına neden olur.

Kan damarları; atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlar olmak üzere üç çeşittir.

Kan: Sindirim sisteminde parçalanmış gıdaları akciğerler aracılığıyla havadan alınan oksijeni hücrelere taşımakla görevli dolaşım fizyolojisidir. Hücrelerde oluşan karbondioksit gazını akciğerlere, zararlı atık maddeleri böbreklere getiren ve damarların içinde dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan denir. Kan; kan hücreleri ve kan plazmasından oluşur. Kan hücreleri, kan plazması içinde yüzerek bütün vücudu dolaşarak dolaşım fizyolojisi görevini yerine getirirler. Dolaşım fizyolojisi görevini yerine getirmek için, vücut ısısını ayarlayıp düzenlerler; hormonları ilgili organlara taşırlar.

Dolaşım FizyolojisiDolaşım fizyolojisi sağlığı ve korunması, vücuttaki organların sağlıklı bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Kalp ve damarlarda meydana gelen anormal durumlar, her zaman doku ve organları etki eder. Dolaşım fizyolojisi sağlığının korunması aşağıdaki kurallara bağlıdır:

 • Kan dolaşımı engelleyeceğinden aşırı dar giysiler giyinmemek.
 • Kalp atışının düzenini bozmamak için stresten kaçınmak.
 • Yeterli oksijen alabilmek için havası temiz yerlerde bulunmak.
 • Kalbin yağlanmasını engellemek için aşırı kilolardan kaçınmak.
 • Kalbin yorulmaması için yaşa uygun hareketler ve spor yapmak.
 • Damar tıkanıklığına yol açar alkol ve sigara kullanmamak.
 • Düzenli ve sağlıklı beslenmek.
Dolaşım fizyolojisinde Görülen Hastalıklar: Tetanos sıtma, kuduz, tifüs, AIDS, hepatit B ve hepatit C (sarılık) gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklar; lenfoma, varis, hemoroit, damar sertliği, kalp yetmezliği, kalp krizi, anemi (kansızlık), kalp romatizması, lösemi (kan kanseri), tansiyon yükselmesi, hemofili, kan uyuşmazlığı, gibi hastalıklar görülür.

]]>
Küçük Kan Dolaşımı https://www.dolasim.gen.tr/kucuk-kan-dolasimi.html Mon, 26 Nov 2018 21:35:23 +0000 Küçük Kan Dolaşımı, kalp ve akciğerler arasında gerçekleşen bir dolaşımdır. Vücuda dağıtılarak kirlenen kanın temizlenmesinden sorumlu olan çok küçük bir ölçekli kan dolaşımıdır.  Vücuttan gelen kirli kanı ak Küçük Kan Dolaşımı, kalp ve akciğerler arasında gerçekleşen bir dolaşımdır. Vücuda dağıtılarak kirlenen kanın temizlenmesinden sorumlu olan çok küçük bir ölçekli kan dolaşımıdır.  Vücuttan gelen kirli kanı akciğerlere ileterek temizler. Temizlenen kanı geri alarak tekrar vücuda pompalar. Kan, canlı bir sıvı olup damarlarda sürekli dolaşır. Oksijen taşıyan plazma ve kan hücrelerinden oluşan bir yapısı vardır. Sağlıklı bir yetişkinin vücudunda ortalama olarak 6-7 litre civarında kan bulunur. Kanın yapısında yarı oranda plazma adı verilen bir sıvı ve diğer yarı oranında da kan hücreleri bulunur. Kanın içinde bulunan bu plazmanın %90 oranında büyük bir kısmı sudan oluşur. Geriye kalan yaklaşık %10'luk oranda ise mineraller, proteinler ve yağlar bulunur. Kan hücrelerinde ise akyuvarlar, alyuvarlar ve trombosit gibi hücreler bulunur. Kanın renginin kırmızı olması kanın içerinde bulunan demir ve proteinden oluşan hemoglobin adı verilen maddeden kaynaklanır. 

Küçük Kan Dolaşımı Nasıl Gerçekleşir,

Genel olarak kan dolaşımı kalp, toplardamar, atar damar ve kılcal damarlardan oluşur. Kalp bir pompa görevi görerek kanın bütün vücuttaki dolaşımını sağlar. Ayrıca damarlarda bulunan kanın bütün vücuda iletilmesinden ve kanın içindeki yararlı maddelerin tüm vücuda dağıtılmasından sorumludur. Kalp bir dakikalık içerisinde yaklaşık beş litre kan pompalama yeteneğine sahiptir. Küçük kan dolaşımı vücutta dolaşarak kirlenen kanı toplardamarlar sayesinde geri toplar ve kalbin sağ kulakçığına getirilir. Sağ kulakçığa ulaşan kirli kan kalbin kasılmasıyla sağ karıncığa dökülür. Buradan da akciğer atardamarı sayesinde akciğerlere gelir. Akciğer atardamarı akciğerin derinliklerinde mikroskobik parçalar oluşturmaya başlar. Bu mikroskobik parçaların ucunda solunum sistemiyle akciğerlere alınan oksijeni tutan alveol adı verilen çok ince zarlı hava kesecikleri bulunur. Akciğere gelen kirli kan, alveolin yapısındaki oksijeni tutar. Alveoldeki karbondioksiti ise alveole geri vererek oksijence zengin temiz kana dönüşmesini sağlar. Alveolinlerdeki karbondioksit de soluk alıp verme sırasında vücuttan dışarı atılır. Böylece küçük kan dolaşımının yarısı tamamlanır. Kan bu şekilde temizlendikten sonra kan akciğer toplardamarı sayesinde akciğerlerden alınarak kalbin sol kulakçığına gönderilir. Buradan kalp kasılması ile sol karıncığa dökülür. Temizlenmiş kan ilk olarak aort atardamarına daha sonra da vücudun tüm atardamarlarına pompalanarak tekrar vücutta gezintiye çıkar. Küçük kan dolaşımı da sağ kulakçığa gelen kirli kan ile başlar ve sol karıncığa gelen temiz kan ile biter. Böylece vücutta dolaşarak kirlenen kan da temizlenmiş olur. 

Küçük Kan DolaşımıKüçük Kan Dolaşımında Görev Alan Organlar,


Küçük kan dolaşımında sırasıyla oksijeni az olan kan kalbin sağ karıncık kısmından çıkararak akciğerlere gider. Akciğerlerdeki kan oksijeni ile dolar ve kalbin sol kulakçığına döner. Bu sistemde her organın kendine özgü görevi vardır. Bunun yanı sıra en önemli organ akciğerdir de denilebilir. Akciğerler, göğüs boşluğundaki yüreğin her iki tarafında bulunur ve vücudun solunum yapmasını sağlar. Taban bölümleri diyaframın üzerindedir. Kaburga kemikleri tarafından çevrelenerek kendini korur. Göğüs çeperine bakan yüzey kısmı dışbükey ve yüreğe bakan iç yüzeyleri ise içbükey adını alır. Vücuttaki kirlenen kanın temizlenmesinden sorumlu organlardır. Küçük kan dolaşımının en özel elemanıdır. Akciğerin rengi yeni doğan kişilerde kırmızıya yakın, gençlerde pembe, erişkinlerde ise morumsu renktedir. Kalp, vücuttaki kanın hareketini sağlayan ve kanın pompalama işleminden sorumlu bir organdır. Temiz kan kalp sayesinde vücuda pompalanırken kirli kan ise yine kalp sayesinde akciğerlere pompalanır. Kalbin yapısında iki adet kulakçık ve iki adet karıncık bulunur. Sol kulakçıkta ve sol karıncıkta temiz kan taşınırken sağ kulakçıkta ve sağ karıncıkta i]]> Balıklarda Dolaşım https://www.dolasim.gen.tr/baliklarda-dolasim.html Tue, 27 Nov 2018 12:32:04 +0000 Balıklarda dolaşım, sistemi omurgalı hayvanlarınkine göre daha iyi gelişmiştir ve daha iyi geliştiği halde memeli hayvanlarınki ile hiçbir zaman karşılaştırılamaz. Çünkü bu balıklarda dolaşım sistemi, kanı daima öne do Balıklarda dolaşım, sistemi omurgalı hayvanlarınkine göre daha iyi gelişmiştir ve daha iyi geliştiği halde memeli hayvanlarınki ile hiçbir zaman karşılaştırılamaz. Çünkü bu balıklarda dolaşım sistemi, kanı daima öne doğru pompalamaya yarayan dört bölümlü damarlardan oluşur. Yani basit bir kalp ile, kan sıvısının bütün organ ve dokularda sirkilasyonunu sağlayan damarlardan (arter, vena, ve kapiller) oluşur. Kanın temizlenmesi solungaçlar ile sağlanır. Solungaçlarda temizlenen kan tekrar kalbe dönmeden vücuda pompalanır. Bu yüzden küçük kan dolaşımı yoktur. Balıkların kalpleri gayet küçük olur, karın bölgesinin üstünde farinksin hemen altında yer alır ve daima içerisinde kirli kan taşır. Balıkların kanı diğer omurgalı hayvanlarda olduğu gibi kırmızı renkte olup, hemoglobin içerir ve bu madde sayesinde 02' kan dokulara taşınmasını sağlar.Balıklarda Dolaşım


Balıkların kalbinde bir kulakçık ve bir karıncık vardır. Damarlarında kirli kan ve temiz kan birbirine karışmadan dolaşır. Kalpte ise her zaman kirli kan bulunur. Vücutta ise sürekli temiz kan dolaşır.  Vücut ısıları değişkendir ve değişken olmasına rağmen kış uykusu görülmez. Çünkü suyun sıcaklığı +4°C nin altına inmez.
]]> Lenf Dolaşımı https://www.dolasim.gen.tr/lenf-dolasimi.html Tue, 27 Nov 2018 19:41:25 +0000 Lenf dolaşımı, akkan, akyuvar içeren, kan plazmasına benzer renksiz sıvı dolaşımını sağlayan sisteme verilen addır. Farklı bir tanımla lenf damarları içinde gezinen, kan plazması ve lenf proteinlerinden meydana gelen dol Lenf dolaşımı, akkan, akyuvar içeren, kan plazmasına benzer renksiz sıvı dolaşımını sağlayan sisteme verilen addır. Farklı bir tanımla lenf damarları içinde gezinen, kan plazması ve lenf proteinlerinden meydana gelen dolaşım sıvısına denilir. 

Lenf dolaşımında lenf 2 yöntemle kana karışır: 
 • İnce bağırsaklarda emilen yağ asidi ve gliserol vücudun aşağı kısmından toplanan lenfin taşınma yolu: Bağırsaklar ve bacaklardan toplanan lenf kilüs boruları damarlar ile peke sarnıcı vasıtasıyla bölgeye gelir. Buradan en önemli lenf damarı meydana gelen göğüs kanalı ile sol köprücük altı toplar damarına bağlanır. Bu damar üst ana toplardamar ile birleşerek kalbin sağ tarafındaki kulakçığa açılır. 
 • Baş gövdenin sağ yarısından toplanan lenf ile sağ taraftaki lenfin taşınma yolu: Bu organlardaki lenf damarları boyun bölgesindeki önemli lenf damarına bağlanır. Büyük lenf damarı sağ köprücük altı toplar damarıyla birleşir. Üst ana toplar damar yolu ile kalbin sağ kulakçığına açılır.  
Lenf sistemi akyuvar üretip vücudun korunmasında vazife alırlar. 
Ödem: Doku boşluklarında sıvı/akışkan birikimi ile meydana gelir. 
 
Ödemin sebepleri şunlardır: 
 • Lenf cereyan yönteminin tıkanması  
 • Kılcallarda kan basıncının çoğalması  
 • Kılcallarda kan proteinleri miktarının düşmesi ve ozmotik basıncın düşmesi. 
 • Kılcal damar geçirgenliğinin çoğalması. 
 • Dokularda su ve tuz tutulması. 
 • Dokularda ozmotik basıncın çoğalması. 
Lenf dolaşımının Vazifeleri 
Doku ve hücrelerdeki başka maddeleri, ölü ve yıpranmış hücreleri, bakteri ve mikropları uzaklaştırmak, kaybedilen proteinlerin bir kısmının tekrardan dolaşıma kazandırmak, doku sıvısı ile kan sıvısının dengede kalmasını sağlamak, bağırsaklarda emilen yağ asitleri, gliserol, K, E, D, A vitaminlerini dolaşıma dahil etmek ve vücudun savunma sistemine dayanak olmak lenf sisteminin görevleri içerisindedir. 
 
Lenf dolaşım sistemindeki organlar ve işlevleri 
  
Lenf dolaşım sistemi; lenf sıvısı, lenf damarları, lenf düğümleri, dalak ve timus bezi olmak amacıyla 5 kısımdan meydana gelmiştir. 

Lenf damarları:   
Lenf damarları; lenf kılcalları ve lenf toplar damarlarından meydana gelir. Atar damar bulunmaz. 

Lenf kılcalları:   
 • Lenf kılcalları, tek tabakalı yassı epitelden meydana gelmiştir.   
 • Bunların geçirgenlikleri kan kılcallarından çoktur.   
 • Lenf kılcallarında, kan kılcallarından çeşitli olarak; yalnızca doku sıvısından kılcal damar yönünde, tek istikametli madde geçişi olabilir. (yalnızca emilim olabilir)   
 • Bunların bir ucu kapalı olup, doku sıvısının içerisine civarı uzanmıştır.   
 • Diğer ucu ise açık olup, lenf toplar damarı ile bağlanır.      
Lenf toplar damarları:  
 • Lenf toplar damarlarının yapısı, kan toplar damarlarına alternatif.   
 • Bunların yapısında düz adale ve lenf sıvısının tek istikamette akmasını imkanı sunan kapakçıklar yer alır alır.     
Lenf düğümleri:   
 • Lenf düğümleri yumru model olup, lenf damarlarının birleştiği yerlerde yer alır alır. 
 • İnsan vücunda tahmini olarak 500-600 lenf düğümü bulunur. 
 • Bademcikler en güzel malum lenf düğümleridir.   

Görevi:   
 • Akyuvar üretir. (T-lenfosit) 
 • Lenf sıvısı üretir. 
 • Lenf sıvısını süzerek mikropları yakalar. 
 • İçindeki akyuvarlar ile mikropları yok eder.    
  
Dalak:   
 • Lenf sıvısı üretir. 
 • Lenf sıvısını süzerek mikropları yakalar. 
 • İçindeki akyuvarlar ile mikropları yok eder. 
 • Yaşlanmış kan hücrelerini parçalar.  
Timus bezi:   
 • T-lenfos]]> Dolaşım Bozukluğu https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-bozuklugu.html Wed, 28 Nov 2018 06:56:21 +0000 Dolaşım Bozukluğu, kan dolaşım bozukluğu özellikle vücut içerisinde çok önemli olan dokulara zarar vermesi ya da tehdit oluşturabilecek olan hastalıklara sebep olabilmektedir. Kişide yaşanabilecek olan sağlık risklerinin Dolaşım Bozukluğu, kan dolaşım bozukluğu özellikle vücut içerisinde çok önemli olan dokulara zarar vermesi ya da tehdit oluşturabilecek olan hastalıklara sebep olabilmektedir. Kişide yaşanabilecek olan sağlık risklerinin önüne geçilebilmesi ve dolaşım bozukluğunun önlenmesi ya da düzene sokulması için uygulanabilecek birden fazla yöntem mevcut olmaktadır. 

  Dolaşım bozukluğu belirtileri 

  Dolaşım Bozukluğunda Bacaklarda Ağrı, kişi özellikle bacaklarını kullandığı zaman ağrılar meydana geliyorsa, mutlaka dolaşım bozukluğu rahatsızlığı olabilmektedir. Ayrıca kişi hem topallama hem de kesintili durumlar yaşıyor ise, bu olay genellikle kişinin bacaklarına yeterli miktarda kanın gitmediğinin işareti olabilir

  Dolaşım Bozukluğunda Kollarda Ve Bacaklarda Uyuşma Olması, özellikle dolaşım bozukluğu olan kişilerin bacaklarında ve kollarında uyuşmalar ile beraberinde zayıflık durumları da yaşanabilmektedir. Genellikle uyuşukluk kişi dinlenirken ya da hareket halinde iken meydana gelebilir. Ancak ağır vakalarda ise, dolaşım bozukluğu kişinin yüz kaslarında bozukluklara sebep olurken, aynı zamanda konuşma bozukluğu ve yüz sarkması gibi durumlarda beraberinde eşlik edebilmektedir. Fakat bu meydana gelen durum mutlaka ciddiye alınmalıdır. Çünkü kişinin beynine yeterli miktarda kanın gitmediğinin bir göstergesi olabilir. Hatta kişinin yaşamış olduğu bu belirtilerle birlikte göğüste ağrı varsa kalp krizini işaret edebilmektedir. 

  Dolaşım Bozukluğunda Ellerde Ve Ayaklarda Üşüme Ve Şişlik, kişinin vücudunda yeterli kan dolaşımının sağlanmadığı durumlarda ellerde ve ayaklarda hem şişlik hem de soğukluk olabilir. Bu duruma çoğunlukla kişinin bacaklarında meydana gelen cilt rengindeki değişim ile düşük nabız eşlik etmektedir. Kişi kendi cilt renginde eğer mavimsi bir renk değişimi görüyor isse, mutlaka kan hücrelerine yeterli miktarda oksijen gitmediğinin göstergesidir.

  Dolaşım Bozukluğu

  Dolaşım Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir, kan dolaşımının bozukluğunun birden fazla nedeni mevcut olmaktadır. Fakat dolaşım bozukluğunda en yaygın olarak bilinen durumlardan birisi ise, damar sertleşmesidir. Kişide meydana gelen damar sertleşmesi özellikle vücudun ihtiyacı olan kanın pompalanmasını olukça güçleştirir ve en fazla dikkat çeken bölgeler ise ayaklar ve ellerdir. Dolaşım bozukluğu damar sertleşmesinin dışında yüksek kolesterol, ve diyabet hastalığından kaynaklı olarak vücutta birikerek saklanmış olan atık miktarları sebep olabilmektedir. Bu atıklar özellikle kan damarlarına yapışır ve kan akış alanının bilir.engelleyecek derecede daraltmaktadır. Dolaşım bozukluğunun bir başka sebebi de kişinin oldukça dar olan kıyafetleri giymesidir. Vücudu tam anlamı ile saran dar kıyafetler genellikle kalça bölgesindeki kan dolaşımını oldukça yavaşlatmaktadır. Mesela kişinin korse etkisi yaratan ve vücudu sıkıştıran korse kullanması, dar pantolon ya da gömlek giymesi dolaşım bozukluğuna neden olan diğer bir unsurdur. Özelikle dolaşım bozukluğunda stres de büyük rol oynamaktadır. Stres kişinin özellikle ayaklarında ve ellerinde dolaşım bozukluğuna sebep olabilmektedir. Stres hem omuzlarda hem de boyun bölgesindeki kasların özellikle düğümlenmesine yol açabileceğinden dolayı insan hayatı için en önemli olan organlar ve kalbe giden kanın akışını zayıflatabilir.

  Dolaşım Bozukluğunun Tedavisi, öncelikle kişide meydana gelen dolaşım bozukluğunun neden kaynaklı olarak meydana geldiği araştırılarak tespit edilmektedir. Daha sonra en uygun olan tedavi seçeneklerinden birisi hastaya uygulanmalıdır. Bu tedaviler arasında kişinin yaşam tarzında bir takım değişiklikler, doğal terapiler ve geleneksel olarak kullanılan ilaçlar ile tedavi yapılabilmektedir. Dolaşım bozukluğunun engellenmesi için kişi sağlıklı beslenme, aerobik hareketler ve doktor tarafından hem şişlik hem de ağrı için öneril]]> Kalp Dolaşım Sistemi https://www.dolasim.gen.tr/kalp-dolasim-sistemi.html Wed, 28 Nov 2018 21:09:29 +0000 Kalp dolaşım sisteminde pompa görevi gören bir organdır. Kalbin toplam dört odacığı vardır. Bu dört odacıktan iki tanesi atrium iki tanesi ventriküldür. Atriumlar yukarıda, ventriküller ise aşağıda yer almaktad Kalp dolaşım sisteminde pompa görevi gören bir organdır. Kalbin toplam dört odacığı vardır. Bu dört odacıktan iki tanesi atrium iki tanesi ventriküldür. Atriumlar yukarıda, ventriküller ise aşağıda yer almaktadır. Kalbin pompalamış olduğu sıvı madde kandır. Kan kalbe ana toplayıcı venler ile gelir. Kanın kalpte uğradığı ilk yer sağ atriumdur. Daha sonra sağ ventriküle geçer ve buradan akciğerlere pompalanır. Akciğerlerde temizlenen kan sol atriuma döner. Sol atriumdan sol ventriküle geçiş yapar ve sol ventrikülden aort damarına pompalanır. Kalp ile akciğer arasında olan dolaşıma küçük dolaşım, kalp ile vücut arasında olan dolaşıma ise büyük dolaşım denir. Kalp, dakikada ortalama beş litre kadar kanı vücudumuza pompalar. Normal bir erişkinde dakikadaki hızı ortalama yetmiş kadardır. 

  İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için kalbin hiç durmadan çalışması gerekmektedir. Kalp vücudu beslerken aynı zamanda kendisini de beslemekle görevlidir. Kalbin kasılmasına sistol, gevşemesine diastol denir. Kalp kendisini diastol sırasında koroner arter aracılığı ile besler. Koroner arterler aortanın kalbin çıkışından hemen sonra iki dala ayrılır. Bu iki dal, sağ ana koroner arter ve sol ana koroner arterdir. Dallara ayrılmış olan arterler sonradan daha da küçük dallara ayrılır ve bu dallar kalbin belirli bölgelerini besler. 

  Kalp Dolaşım SistemiKoroner arter tıkanıklığı,

  Koroner arterlerin herhangi bir dalında meydana gelen tıkanıklıkta kalbin beslenmesi bozulur. Beslenmesi bozulan kalbin çalışması bozulur. Tıkanıklık tam ise hasta kalp krizi geçirir. Kalp krizine tıpta miyokard infarktüsü denir ve doktorlar arasında MI olarak kodlanır. Tam olmayan tıkanıklıklarda ise tıkanıklığın derecesine bağlı olarak göğüs ağrıları ortaya çıkar. Bu göğüs ağrısına anjina pektoris denir. Tipik anjina pektoriste; ağrı egzersiz ile ortaya çıkar, dil altı almakla ve ya dinlenmekle geçer, ağrı yaklaşık 3-5 dk sürer, kişi ağrıyı göğsünde yumruk ile tarifler, ağrının tipi baskı ve sıkıştırma tarzındadır. Eğer ağrı süresi yarım saate kadar uzuyorsa, kişinin sol koluna, sırtına, midesine ve ya dişlerine yayılıyorsa, dinlenmek ve dil altı almak ile geçmiyorsa kalp krizinden şüphe etmek gerekir. Şeker hastalarında ise sinir harabiyeti geliştiğinden dolayı ağrı hissedilmeyebilir. Buna sessiz MI denir. Sessiz MI oldukça tehlikelidir. Kişi kalp krizi geçirdiğini anlamaz ve doktora gitmez. Bu yüzden ileri yaş şeker hastaları rutin kontrollerini ihmal etmemelidir.
  ]]> Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu https://www.dolasim.gen.tr/ayaklarda-dolasim-bozuklugu.html Wed, 28 Nov 2018 22:26:32 +0000 Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu, Bedenimizin tüm yükünü çeken ayaklarımız iç organlarımız kadar karmaşık bir yapıya sahip olmasa da, yine de rahatsızlığında tam olarak anlaşılamayan sorunları ortaya çıkabiliyor. Ayak Ayaklarda Dolaşım Bozukluğu, Bedenimizin tüm yükünü çeken ayaklarımız iç organlarımız kadar karmaşık bir yapıya sahip olmasa da, yine de rahatsızlığında tam olarak anlaşılamayan sorunları ortaya çıkabiliyor. Ayaklarda dolaşım bozukluğunun tam olarak bir nedene dayandırılması doğru değildir. Ayaklarımız büyük dolaşım sistemine dahildir. Vücudumuz da dolaşım bozuklukları uzak organlardan başlar. Bu organlar eksremiterlerdir. Aslında kalbin bir pompa gibi çalıştığı düşünüldüğünde ayak gibi uzak bölgelere kan pompalarken daha zayıf kan akışı olabilir. Hiç hastalığı olmayan insanlar da bile görülecek bu durum kişinin bir hastalığı yoksa yaşlılıkla ortaya çıkabilmektedir. 

  Ayaklarımızda kan akışı sağlıklı bir ayağın en önemli unsurudur. Yeterli kan akışı olmadığında ayaklarda başta uyuşukluk ve ağrı olacak devamında diğer ayak sorunları tetiklenecektir. 

  Ayaklarda dolaşım bozukluğu nedenleri,

  Dolaşım sistemimiz de iki tür damar yapısı bulunur. Atardamarlar ve Toplardamarlar kanın organlara ulaşımını sağlarlar. Ayaklar dolaşım genel olarak iki şekilde bozulmaktadır. 

  Periferik vasküler hastalığı, Damarların iç yapısının yönü kanın akışını kolaylaştıracak şekilde yaratılmıştır. Yani toplar damardan kanın tersine akıtılması mümkün görülmüyor. Çeşitli kapakçık ve tüycükler ile kan akışının ters yönde ilerlemesi önlenmiştir. Kan damarlarında meydana gelen kapakçık bozuklukları; kanın yukarı kalp tarafına çekilmesini zorlaştırır. Şöyle ki kalp açısından en zor kan toplama yeri ayaklardır. Kalp bir defa kasıldığında ayak damarlarında bulunan kanı aniden kalbe getiremez. Bunu her kasılışta belli bir miktar olmak kademeli olarak yapar. Örneğin kalbin bir kasılmasıyla kan ayak damarlarından 20 cm yukarı çıkartılır ve burada bulunan damar kapakçıkları ile kanın geri kaçması önlenir. Kalbin tekrar hareketleriyle bu durum devam eder ve dolaşım tamamlanır. 

  Fakat damarlarda bulunan kapakçık ve küçük tansiyon yani damarın geri kasılması zayıf olursa kalp her kasılışında kanı yukarı çekecek fakat damarlar sorunlu olduğu için kan olduğu yerde kalacak yada tutunabileceği en aşağı kapakçıkta tutunacaktır. Her defasında bu eylem devam ettiğinde ayak üstlerinde dolaşım sorunundan kaynaklı varis denilen morluklar oluşacaktır. Bu hastalık aslında arter damar hastalığı olarak bilinir. Fakat toplardamarlarda da yoğun olarak görülmektedir. 

  Ayaklarda Dolaşım BozukluğuAyaklarda damar tıkanıklığı, ayaklarda kan dolaşımını zayıflatan nedenlerden biri de damar tıkanıklığıdır. Hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıklarının ortaya çıkarttığı bu durum genetik yatkınlıkla da ilişiklendirilir. Kan damarlarının tıkanması veya esnekliğini kaybetmesi damar tıkanıklığı, damar sertleşmesi, ayak üstlerinde varis, ayaklarda uyuşukluk ve ağrı gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca sabah ayağa ilk kalkışta ayak altlarında ağrı olur, ağrı bir süre sonra geçer fakat yerini yangı hissi ve yorgunluk hissine bırakır. İlerleyen vakalarda iyileşmeyen yaralar ve ülserler kendini gösterir. 

  Ayaklarda dolaşım bozukluğu nasıl tedavi edilir

  İnsan vücudu büyük gelişir ve yaşlanır, büyüme ve yaşlanma aşamalarında hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir. Damar hastalıkları çoğunlukla yaşlanma ile gelişir. Ortaya çıkmış damar tıkanıklığının aşılması için omega 3 takviyesi çok önemlidir. Omega 3 özellikle derin deniz balıklarında (somon, uskumru, sardalya) oldukça yüksek miktardadır. Eğer bunun için zamanım yok diyorsanız piyasa da perakende olarak satılan günlük kullanıma uygun tabletler satın alıp kullanabilirsiniz. Omega 3 hem damar içi ateroskleroz diye isimlendirilen yağ tabakasının çözülmesine olanak sağlarken, damar yapısını da esnek hale getirerek kan akışının hızlanmasını sa]]> İnsanda Dolaşım Sistemi https://www.dolasim.gen.tr/insanda-dolasim-sistemi.html Thu, 29 Nov 2018 16:51:11 +0000 İnsanda dolaşım sistemi, tüm canlı organizmaların yaşayabilmesi için, beslenme, boşaltma, solunum yapması gereklidir. Gelişim yapılı büyük vücutlu canlılarda besinlerin ve temiz havanın vücuda yayılmasını, h İnsanda dolaşım sistemi, tüm canlı organizmaların yaşayabilmesi için, beslenme, boşaltma, solunum yapması gereklidir. Gelişim yapılı büyük vücutlu canlılarda besinlerin ve temiz havanın vücuda yayılmasını, hücrelerde oluşan artıkların boşalmasında organlara, ulaştırmasını sağlayan yapılara insanda dolaşım sistemi denir. Dolaşım sistemi genellikle çiçekli bitkiler de, eklem bacaklılar da, yumuşakçalar da, derisi dikenlilerde ve omurgalı canlılarda bulunur. Genellikle tüm sistemlerle ilişkili olan dolaşım sistemi kalp, damarlarda ve kan dokusunda  oluşur. Kapalı kan dolaşımına sahip olan insanda kalp atar, toplar, kılcal damarlar ve kan sıvısında dolaşım sistemini oluşturur. Dolaşım sistemimizin çalışması istemsiz olup, kalp ve kas damarlarımızın çalışmasın da omurilik soğanı sağlar ve ayarlar. Dolaşım sistemi insanlar da kalp ve damar sisteminden oluşmuştur. Bunlar ise atar damar, toplar damar ve kılcal damarlar da üç ana bölüme ayrılır. Kılcal damarın özelliği bütün vücudun için de bir ağ gibi sarmaktır. Doku, kıkırdak ve bazı epitel doku hücreleri hariç doku hücrelerinin çoğunluğunun madde değişimiler doğrudan kılcal damarlarla yapılmaktadır. Kal ve damarların için de taşıma sıvısı olan kan dokusu bulunarak dolaşımı sağlar. Dolaşım sisteminde kalp çok önemlidir ve kalbin yapısında bulunan kapakçıklar kanın akışını kontrol eder. Kalbi besleyen ise kan damarlarıdır. Tüm insanların dolaşım sistemi için ve organizmaların yaşayabilmesi için beslenmeye, boşaltmaya ve solunum yapmaya ihtiyaçları vardır.

  İnsanda Dolaşım Sistemiİnsanda dolaşım sistemi

  • Akciğerden alan oksijenleri hücrelere taşımada
  • Karaciğerin ürettiği ısıyı tüm vücuda yaymada
  • Sindirilmiş besinleri, su ve mineralleri hücrelere taşımada
  • İç salgı bezlerinin ürettiği hormonları hedef organlara iletmede
  • Hücrelerin ürettiği artık maddeleri böbreğe ve deriye taşımada
  • Solunum sonucu oluşan karbondioksiti akciğerlere taşımada
  • Bağışıklık elemanı olan akyuvar ve antikorları vücuda yaymada grevlerini yaparak insan vücudunda dolaşım mekanizmasını sağlarlar.
  ]]>
  Dolaşım Hastalıkları https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-hastaliklari.html Fri, 30 Nov 2018 05:26:59 +0000 Dolaşım hastalıkları, günümüzde hemen hemen her yaşta görülebilecek bir hastalıktır. Fakat bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilecek durumlar genellikle yetişkin insanlar tarafından yapıldığı için bu gibi hastal Dolaşım hastalıkları, günümüzde hemen hemen her yaşta görülebilecek bir hastalıktır. Fakat bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilecek durumlar genellikle yetişkin insanlar tarafından yapıldığı için bu gibi hastalıklar en çok yaşı ilerlemiş olan insanlarda meydana gelmektedir. Dolaşım sistemi, insanlarda vücudun dengesini sağlaması için çok önemlidir. Öyle ki bu sistem sayesinde vücut içerisinde hücreler bazı maddeleri taşıması gerekmektedir. Dolaşım sisteminin çok farklı işlevleri bulunmaktadır. Kalp vücuda oksijenleşmiş kanı oksijeni, gazları ve kılcal damarlarda değiştirilmiş besinleri pompalar. Bu durumda kalbin pompalanmış olduğu bu maddeler, dolaşım sistemi sayesinde vücutta bulunan diğer organlara ulaşır. Bu nedenle olası bir dolaşım sistemi bozukluğunda insan yaşamı büyük bir zarara uğrar. Günümüzde insanların karşılaştığı birçok dolaşım hastalıkları bulunmaktadır. Bu hastalıkların ise birçok da neden bulunmaktadır. Son derece yaygın olarak görülen dolaşım hastalıkları, müdahale edilmediğinde ciddi rahatsızlıklar vererek insanlarda tedaviyi mecburi kılmaktadır. Dolaşık sistemi hastalıklarının ortaya çıkardığı tüm belirtiler, direk olarak dolaşım probleminin nerede olduğuna bağlı olarak gelişmektedir. Örneğin kalbe giden damarlardan biride dolaşım bozukluğunun olması durumunda insanlarda kalp krizi, kalp ritmi düzensizliği, kalbin yavaş atması gibi belirtiler ortaya çıkar. Ayrıca bu durum kişide hayati tehlikelere de neden olur. Eğer sizlerde de dolaşım bozukluğu rahatsızlığı varsa kesinlikle zaman kaybetmeden uzman bir doktora başvurarak tedavi olmalısınız. 

  Dolaşım HastalıklarıYaygın olarak karşılaşılan dolaşım hastalıkları:

  Damar sertliği: Çok farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu rahatsızlık, vücudun herhangi bir yerinde damarın sertleşmesine ve bu nedenle de damarın çapının daralmasına neden olur. Bu durumda damar içerisinden geçen kan oldukça azalır ve dolaşım hastalığı ortaya çıkmış olur. Bu duruma neden olan etkenler ise: Diyabet, yüksek tansiyon, sigara, kolesterol gibi hastalıklardır. Nedenleri bu şekilde olan dolaşım hastalıkları genellikle yetişkinlerde görülür.

  Hipertansiyon: Çok sık karşılaşılan bu hastalık da aslında insanlarda meydana gelen bir dolaşım sistemi hastalığıdır. Bu hastalık vücut içerisinde bulunan kanın basıncının çok yüksek olmasına bağlı olarak gelişmektedir. Bu durum özellikle çok fazla sigara içen insanlarda ve böbrek hastalarında karşılaşılır.

  Kalp spazmı: Genellikle insanlarda kalp kaslarına oksijen gitmemesi nedeniyle oluşmaktadır.  Kalp kaslarına oksijen gitmemesinin en büyük nedeni ise damarlardan kaynaklanan bir dolaşım sistemi hastalığının varlığıdır. Genellikle göğüs ağrısı ve göğüste sıkışma gibi belirtilerle karşımıza çıkar.

  Ritim bozukluğu: Kalbin ritimsiz bir şekilde farklı farklı atması gibi durumlar genellikle dolaşım hastalıkları nedeniyle oluşmaktadır. Bu duruma neden olan en büyük etkenler ise diyabet, aşırı stres, ilaç kullanımı ve buna benzer durumlardır. 

  Damar tıkanıklığı: Yine en büyük nedeni sigara olan bu durum insan vücudunda önemli damarların tıkanması ve bu damarlardan kan geçişinin mümkün olmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Meydana gelen damar tıkanıklığı bu tıkanıklığa yakın olan uzuvlarda morarma, şişme ve ağrı olarak etkilerini ortaya çıkaracaktır. 

  Diğer dolaşım hastalıkları:
  • Endokardit,
  • Akkut koroer sendrom,
  • Pulmoner kapak darlığı,
  • Tromboflebit,
  • Geçici arterit,
  • Genetik kalp rahatsızlıkları gibi durumlar dolaşım hastalıkları arasında yer almaktadır.
  Dolaşık sistemi hastalıkları, insan yaşamı için çok büyük bir tehdittir. Bu nedenle meydana gelen en küçük dolaşım sistemi]]> Biyoloji Dolaşım Sistemi https://www.dolasim.gen.tr/biyoloji-dolasim-sistemi.html Fri, 30 Nov 2018 14:11:11 +0000 Biyoloji Dolaşım Sistemi, doku ve organları oluşturan hücrelerin faaliyetini yerine getirebilmesi,  faaliyetin korunması, ısı dengelerinin korunması ve hormonların gerekli görülen yerlere ulaştırılmasını biyoloji dolaş Biyoloji Dolaşım Sistemi, doku ve organları oluşturan hücrelerin faaliyetini yerine getirebilmesi,  faaliyetin korunması, ısı dengelerinin korunması ve hormonların gerekli görülen yerlere ulaştırılmasını biyoloji dolaşım sistemi birçok etkinliğe sahip bir  canlı mekanizmadır.

  Biyolojik dolaşım sistemi organizmanın en önemli yapısıdır ve hayvanlar aleminde birçok çeşitlilik gösterir. Biyolojik dolaşım sisteminin en basit şekliyle görebileceğimiz canlılar, tek hücreli canlılardır. Fakat ilginçtir ki, gerçek bir dolaşım sistemi bulunmamaktadır bu canlılarda.

  Çok hücrelilerde görülen biyolojik dolaşım sistemi ise hücre içindeki maddelerin hareketini sağlayan kendine has kanalcık yoluyla gerçekleşmektedir. Basit çok hücreli diye tarif edebileceğimiz sölenterelerin biyolojik dolaşım sistemi difüzyon ve sitoplazma hareketleri ile sağlanmaktadır.  İlkel vücut boşlukları olan yuvarlak kurt gibi canlıların biyolojik dolaşım sistemi vücut boşluklarındaki kas hareketleriyle biyolojik dolaşım sistemini sağlayabilmektedir. Açık gerçekleşen biyolojik dolaşım sistemi olan canlılarda vardır. Birçok eklem bacaklı canlıların vücut boşluğu sölom olan basit bir biyolojik dolaşım sistemine sahiptir. Gelişmiş yapılı hayvanlarda ise özel bir biyolojik  dolaşım sistemi vardır. Gelişmiş hayvan gruplarında ki biyolojik dolaşım sistemi sölom denilen ve içinde  organların geliştiği vücut boşlukları vardır.

  Biyoloji Dolaşım Sistemi

  Biyoloji dolaşım sistemi  gerçek dolaşım sistemine sahip olma özelliğine göre  ikiye ayrılır.

  • Açık Biyoloji Dolaşım Sistemi:  Atar ve toplar damarlar birbirine bağlı olmadığı için devamlı gerçekleşen bir dolaşım söz konusu değildir. Kan sinüs boşluklarında ve kısmen de olsa doku hücrelerinde dolaşımı gerçekleşir.  Bütün eklem bacaklılarda (böcekler, kabuklu canlılar, çok ayaklılar), yumuşakçaların çoğunda, araknitlerde, derisi dikenli canlılarda açık biyolojik dolaşım sistemi bulunur. Bahsi geçen bu canlılarda, kalbe kan getiren ve götüren damarlar yani dolaşımı sağlayan damarlar kısadır. Atar ve toplar damarlar arasındaki kılcal damarlar mevcut değildir. Açık biyolojik dolaşım  sistemi görülen canlıların solungaç solunumu yapan gruplarında, kan solunum gazları taşıdığından dolayı, sadece solungaç içerinde kılcal damarlar bulunur. Ayrıca kanın akış hızı sürtünmenin fazla olması nedeniyle yavaştır.
  • Kapalı Biyoloji Dolaşım Sistemi: Kan, kalp ve damarlar arasında dolaşır ve kanın belirli bir akış yönü vardır. Ayrıca kanın akış hızı da fazladır. Kanda alyuvarlar içinde hemoglobin olduğundan daha çok oksijen taşınır ve kanın rengi de kırmızıdır. Gelişmiş kalp atardamar ve toplardamarlar arasındadır.  Atar ve toplardamarlar arasında kılcal damarlar mevcuttur.  Enerji ve oksijen ihtiyacı fazla olan ve biyolojik kapalı dolaşım sistemli canlılar, yani kafadan bacaklılar, halkalı solucanlarda ve tüm omurgalılarda vardır. 

  ]]>
  Kan Dolaşımı https://www.dolasim.gen.tr/kan-dolasimi.html Sat, 01 Dec 2018 12:58:32 +0000 Kan Dolaşımı, Kanı içerisinde bulunduran damarlar vücudun her noktasında bulunur ve her noktasında görev alır. Vücudun bu denli her yerine ulaşmış olan bu kan damarları, o kadar uzundur ki düz bir zemin üzerinde yayılacak ol Kan Dolaşımı, Kanı içerisinde bulunduran damarlar vücudun her noktasında bulunur ve her noktasında görev alır. Vücudun bu denli her yerine ulaşmış olan bu kan damarları, o kadar uzundur ki düz bir zemin üzerinde yayılacak olsalar toplam uzunlukları yaklaşık olarak 100 bin kilometre civarında olur. Kan dolaşımını sağlayan bu kan damarlarının vücudun her noktasına eriştiğini anlamak aslında hiç de zor değildir. İnsan vücudunun herhangi bir yerinde en ufak bir çizik olduğu zaman derhal kanamaya başlar. Bu durumda, doğal olarak kan damarlarının vücudu tamamen baştan aşağı sardığının kanıtıdır. Tabi kan damarlarının vücudun her noktasında bulunması kesinlikle çok önemli bir durumdur. Çünkü vücudun her noktasında bulunan hücrelerin ihtiyaçları olan besin maddelerini taşır. Bu hücrelerin hayatta kalıp görevlerini yerlerine getirmek için ihtiyaçları olan oksijen miktarı da bu damarlarda dolaşım yapan kandan alınır. 

  Kan dolaşımı sırasında gerçekleştirilen bu hücre besinlerinin taşınması durumunu deniz taşımacılığına benzetebiliriz. Deniz taşımacılığında, gemilerle yük taşınması gerektiği zaman ilk önce limanda yüklemeler yapılır. Bunun için de uygun bir şekilde paketleme ve yerleştirme yapılması gerekir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra gemiler denize açılır ve yükü bırakacağı liman kentine doğru yol alır. Bu limana vardığı zaman ise yükler gereken yere boşaltılır ve bu durumla ilgilenen yetkili merkeze gider. Kan dolaşımı sisteminde de kan damarları, dev bir okyanusun içerisinde bakterilere gerekli olan besin maddelerini taşırlar. Gerekli olan oksijen, yağ, amino asitler paketler halinde kan dolaşımı içerisinde ilerler ve ilgili hücreye ulaştığında boşaltılır. Bu dolaşım ve taşıma sisteminde hiçbir zaman hata veya eksikler olmaz. Her seferinde doğru madde, doğru hücreye, doğru miktarda ulaştırılır. Eğer bu olmasaydı ve bir hücreye oksijen gitmesi gerekirken yağ gitseydi, bu durum o hücrenin ölümüne sebep olabilirdi.  Bu yüzden bu sistem içerisinde en ufak bir hata veya eksik çok büyük zararlara yol açabilir.

  Kan DolaşımıKan dolaşımı vücut içerisinde:
  • Oksijen alış verişini
  • Enerji oluşmasını sağlayan karbonhidratların dokular içerisinde dağılması
  • Proteinlerin dokular içerisine dağılmasını 
  • Hormonların gerekli dokulara ulaşıp buralarda görevlerini yerine getirmeleri
  • Atık ve toksit gibi zararlı maddelerin vücuttan atılması için gerekli organa taşınması
  • Mikroplarla savaş sırasında bağışıklık sisteminin oluşturduğu antikorların bölgeye taşınması 
  Gibi nedenler için hayati öneme sahip olan bir durumdur. Bu fonksiyonları içerisinde taşıdığı çeşitli hücreler ve plazma adı verilen bir sıvı maddesi sayesinde gerçekleştirir. Görevlerini yerine getirmesi sırasında akışkan olan ama bir yaralanma anında korunma amaçlı olarak pıhtılaşabilir bir yapıya sahiptir.
  ]]>
  Dolaşım Sistemi https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-sistemi.html Sat, 01 Dec 2018 14:19:31 +0000 Dolaşım Sistemi, vücudumuzdaki tüm hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak ve metabolizma sonucunda oluşan artık maddeleri ve karbondioksitleri uzaklaştırmak için vücudumuzdaki görevli olan bu sisteme dolaşım sistem Dolaşım Sistemi, vücudumuzdaki tüm hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak ve metabolizma sonucunda oluşan artık maddeleri ve karbondioksitleri uzaklaştırmak için vücudumuzdaki görevli olan bu sisteme dolaşım sistemi denir. Dolaşım sisteminin yapısının görevi tüm vücut organları arasında madde iletimini yani alış verişini sağlar. Dolaşım kanın kalpten pompalanıp sonra tüm vücudu dolaştıktan sonra tekrar kalbe geri dönmesine denir. Dolaşım sistemi üç yapı taşından oluşur. Bunlar kalp, damar ve kandır. Kan sıvı haldeki bir karışımdır. Kan vücutta madde taşıma işleminde görevlidir. Kan damarları ise sıvı olan kanın organlara iletilmesini sağlar. Kalp ise kanın kan damarlarında iletilmesini sağlar iken pompalama görevini üstlenir. 

  Dolaşım Sistemi Kan Yolu İle:
  •  Hücrelere besin ve oksijen taşır. 
  • Vücudumuzu mikroplara karşı korur.
  •  Hücrelerde oluşan atık maddelerin vücut dışına atılmasını organlara yani böbrek ve akciğere taşır. 
  Dolaşım Sisteminin önemli yapı taşlarından biri olan kan kanın damarlar ile vücudumuzun her tarafında dolaşımını sağlayan kaslı organımızdır. Kalp göğüs boşluğunda diyaframın hemen üstünde iki akciğer ve göğüs kemiğinin arasında bulunur. Kalp vücudumuzda sivri ucu sola yatık ve koni şeklindedir. Her insanın kalbi yumruğu büyüklüğündedir. Kalbimiz iki kulakçık, iki karıncıktan yani dört odacıktan oluşur. Kalbimizi solda bulunan odacıkları temiz kan ile, sağda bulunan odacıkta ise kirli kan bulunur. Temiz kan açık renkte, kirli kan ise koyu rektedir. Her canlının kalp şekilleri ve bununla birlikte ise dolaşım sistemi de farklıdır. Balıkların, sürüngenlerin, kurbağaların kuşların ve memelilerin kalp yapısı birbirinden ayrıdır.  

  Dolaşım Sisteminin diğer yapı taşı olan damarlar içerisinde kanın dolaştığı ve boru şeklindeki yapılardır. Vücudun her yanına dağılmış olup adeta ağ şeklindedir. Damarlar madde taşınmasında görev alır. Vücudumuzda üç tip damar bulunmaktadır. Bunlar atar damar, toplar damar ve kılcal damarlardır. Atar damarlar vücuttaki damarlar arasında en sağlam yapıda olan ve en geniş olan damar çeşididir. Genellikle atar damarlar da temiz kan taşınır. Vücudumuzdaki en büyük atar damar aort atar damarıdır. Toplar damar ise kana kirli kanı getiren damardır. Kan basıncının en düşük olduğu damar toplar damardır. Kılcal damarlar ise vücuttaki en ince damar çeşididir. Kılcal damarlar kan ile hücreler arasında madde alış verişini sağlar. Toplar damar ile atar damar arasında dört yüze yakın kılcal damar vardır. Vücuttaki atık maddeler ve karbon dioksit bu kılcal damarlardan geçer. 

  Dolaşım SistemiDolaşım Sistemi kalpten çıkan kanın tekrar kalbe dönmesi durumu iki şekilde olur. Bunlar;  Büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımıdır. Büyük kan dolaşımı Kalbi sol karıncığından çıkan temiz kanın vücuttan kirlendikten sonra kalbin sol kulakçığına tekrar dönmese denir. Küçük kan dolaşımı ise kalbin sağ karıcığından çıkan kirli kanın akciğer tarafından temizlenip tekrar olarak kalbin sol kulakçığına gelmesidir.
  ]]>
  Dolaşım Sistemi Damarlar https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-sistemi-damarlar.html Sun, 02 Dec 2018 11:14:24 +0000 Dolaşım Sistemi Damarlar: Dolaşım sistemi çok hücreli canlılarda oksijenin ve besinlerin vücuttaki bütün hücrelere ulaşmayı sağlayan sistemdir. Dolaşım sistemi damarları hücrelerdeki karbon dioksit ve başka olu Dolaşım Sistemi Damarlar: Dolaşım sistemi çok hücreli canlılarda oksijenin ve besinlerin vücuttaki bütün hücrelere ulaşmayı sağlayan sistemdir. Dolaşım sistemi damarları hücrelerdeki karbon dioksit ve başka oluşmuş zararlı maddelerin atılmasını sağlamaktadır. Dolaşım sisteminin çalışması kalbin sağlıklı olmasına bağlıdır. Kalp göğüs ortasında bulunur ve uç kısmı sola dönük şekildedir.

  İnsan vücudunda dolaşım sistemi üç kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar damarlar, kalp ve kan dır.

  Dolaşım sistemindeki damarlar:

  İnsan vücudunda üç çeşit damar bulunmaktadır. Bu damarlar vücudu saran damar ağındaki atardamarlar, kılcal damarlar ve toplar damarlardır.

  Atardamar: Atardamar kalbin pompaladığı kanı vücudumuzda organlara ve kılcal damarlara taşıyan yuvarlak kalın duvarlı buru şeklindedir.

  • Atardamarlar kalpteki kanı vücudumuzdaki organlara taşır.
  • Akciğerde bulunan atardamarlar kirli kanı taşımakla görevlilerdir. Kalbin sağ karıncığın da çıkar ve kirli kanı akciğere taşımaktadır. Atardamar genellikle temiz kanı taşımaktadır.
  • Kalbimizin sol karıncığın da çıkan ve vücudumuza temiz kanı taşıyan en büyük atardamar aort atardamarı olmaktadır.

  Dolaşım Sistemi Damarlar

  Kılcal damar: Kılcal damarlar atardamar ile toplardamar arasında yer almaktadır. Kılcal damarlar çok ince olurlar bu damarlar atardamar ve toplardamarın giremediği organların ve dokuların arasına girmektedir. Bu durumda dokular ve kan arasındaki maddelerin alış, verişini sağlamaktadır. Atardamarın dokulara yaklaşması ile düzenli bir şekilde dallanırlar ve bu dallar ilerledikçe küçülür incelir kılcan damarlar meydana gelmektedir. Kılcal damarların atardamarlar tarafındaki bölüme (arteriol ) denmektedir. Toplardamarlar tarafındaki kısımına ise ( venül ) denmektedir. Kılcal damarlar madde alış verişini genelde arteriol ve venüller arasında bulunan kapiller damar ağlarında bulunmaktadır.

  Toplardamar: Toplardamarlar dokulardaki ve organlardaki kanı kalbe taşımaktadır. Toplardamarların içerisinde bulunan kapakçıklar toplardamarda bulunan kanın geriye dönmesini engeller ve kan akışını düzenli olmasını sağlamaktadır. Toplardamarın duvarları atardamara oranla daha ince ve daha geniştir.

  ]]>
  Dolaşım Sistemi Anatomisi https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-sistemi-anatomisi.html Mon, 03 Dec 2018 10:19:37 +0000 Dolaşım sistemi anatomisi, bütün canlılar yaşamlarını devam ettirmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır ve bu enerji vücuda alınan besinlerden sağlanmaktadır. Canlı hücrelerin canlılığını devam ettirebilmesi için oksij Dolaşım sistemi anatomisi, bütün canlılar yaşamlarını devam ettirmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır ve bu enerji vücuda alınan besinlerden sağlanmaktadır. Canlı hücrelerin canlılığını devam ettirebilmesi için oksijen ve besinleri aynı anda alması şarttır, bütün bunlarla beraber enerjinin atık maddesi olarak oluşan karbondioksit gazı ve diğer atık maddelerin de temizlenmesi dışarı atılması da gerekmektedir. Hücreler için ihtiyaç duyulan oksijen ve besinin hücrelere ulaştırılması, hücrelerde enerji meydana gelmesi için oksijenle yanma işlemi sonunda ortaya çıkan karbondioksit gazının ve oluşan diğer atık maddelerin boşaltılmasını sağlayan dolaşım sistemidir. Dolaşım sistemi kalp, damar ve kandan oluşan bir sistemdir.

  Dolaşım sistemi anatomisi organları

  Kalp: Göğüs boşluğunda, göğüs kafesinin hemen altında, iki akciğerin ortasında ve diyaframın hemen üstünde yer alır. yapısı koniye benzer büyüklüğü ise herkesin kendi sol yumruğu kadardır. Kalbin ana iki temel görevi vardır, birinci görevi kanı akciğerlere göndererek oksijen yüklemesini sağlamak, ikinci görevi ise kanı kasılarak adeta pompa gibi çalışarak tüm vücuda göndermek hücreler için gerekli olan oksijeni sağlamak ve gönderdiği kanı tekrar geri toplamak. Kalp yapı olarak çizgili kaslardan bir yapısı vardır ve istem dışı çalışır. Yapı olarak kalp dört odacıktan oluşur, sağ kısımda temiz kan sol kısımda ise kirli dolaşımdan gelmiş kan bulunur.

  Damarlar: Kalp tarafından pompalanan Kanı tüm vücuda taşırlar, yapıları boru şeklindedir ve bütün vücudu ağ gibi saran bir yapıya sahiptir. Akciğerlerde temizlenmiş oksijen yüklenmiş kanı tüm hücrelere iletmek hücrelerde kirlenen kanı tekrar toplamak gibi görevi vardır ve bunu yapabilmesi için uzanmadığı hiçbir yer yok gibidir. Ayrıca yapı olarak ta farklılıklar gösterirler, atardamarlar toplardamarlar ve kılcal damarlar olmak üzere üç çeşit damar bulunmaktadır ve görevleri farklıdır. Atardamarlar kalp sağ karıncığın dan çıkıp tüm vücuttaki organlara temiz kan taşır, en önemli atardamarlara aort denilir. Toplardamarlar, bütün vücutta kirlenmiş kanın kalbe ulaştırılmasını sağlarlar ve atardamarlara göre daha geniş bir yapıya sahiptir ve daha fazla kan taşıma kapasitesine sahiptir. Kılcal damarlar ise en ince yapıdaki damarlardır, atardamarlar ile toplar damarları birbirini bağlayan ve vücutta az miktarda bulunan damarlardır. 

  Kan: Damarların içinde bulunan kırmızı renkli sıvıya kan denilir. Sindirim sistemi tarafından sindirilmiş besinleri akciğerde temizlenip yüklenen oksijenle birlikte hücrelere taşımak gibi görevi vardır, ayrıca hücrelerde ortaya çıkan karbondioksit gazını akciğerlere, hücrelerde açığa çıkan zararlı maddeleri böbreklere ve karaciğere iletir. Ayrıca kanın vücut ısısını dengeleme, vücudu mikroplardan koruma, hormonların salgılarını ilgili organlara ulaştırma gibi oldukça önemli görevleri varır.

  Dolaşım Sistemi AnatomisiDolaşım sistemi anatomisi sadece insanlarda değil bitkiler dışında bütün canlılarda bulunan bir sistemdir, ve bütün canlılar için hayati öneme sahiptir. Bütün canlılar yaşamlarını, aldıkları besinlerin enerjiye dönüşmesini, ve vücutta bulunan bütün zehirli gazı ve zararlı maddelerin atılmasında en büyük görev dolaşım sisteminin görevidir.
  ]]>
  Dolaşım https://www.dolasim.gen.tr/dolasim.html Mon, 03 Dec 2018 19:17:30 +0000 Dolaşım, Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye gereksinim duyarlar ve bu ihtiyaç duyulan enerji besin yoluyla sağlanır. Canlılarda enerjinin üretilebilmesi için vücuda alınan besin ve oksijenin bütün vücut Dolaşım, Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye gereksinim duyarlar ve bu ihtiyaç duyulan enerji besin yoluyla sağlanır. Canlılarda enerjinin üretilebilmesi için vücuda alınan besin ve oksijenin bütün vücutta hücrelere taşınması gereklidir. Ayrıca vücudumuzda oluşan atık madde ve karbondioksit gazının vücuttan dışarı atılması gerekmektedir. İşte bu oksijen ve besinin en küçük yapı olan hücrelere taşınmasını, hücrelerdeki faaliyetler sonucunda oluşan atık madde ve karbondioksit gazının vücut dışına atılmasını yardımcı olan bu sisteme dolaşım sistemi denir. 

  DolaşımDolaşım için yardımcı olan organlar kalp ve damarlardır. 

  Kalp ve damarlar

  Kalp göğüs boşluğunda akciğerlerin arasında koni şeklinde ve her insanın yumruğunun büyüklüğü kadardır. Kalp kasılıp gevşeme yoluyla vücuttaki kanın damarlar yoluyla bütün vücutta dolaşmasını sağlar. Yani vücutta pompa görevini üstlenmektedir. Temiz kanı bütün vücuda toplar ve kirlenen kanı tekrar toplamakla görevlidir. Kalp yapısı itibariyle çizgili kaslardan oluşmuştur ancak istemsiz olarak görev yapmaktadır. Üst kısımda iki adet kulakçık alt kısımda iki adet karıncık olmak üzere toplam dört odacıktan oluşur. Karıncıklar kulakçıklardan  daha güçlü kasılıp gevşerler çünkü karıncıkların arasında kulakçıklara göre daha kalın kas tabakası bulunmaktadır. Karıncıklar kulakçığa göre daha geniştir. Kalbin sağ ve sol tarafı kaslardan oluşan duvar ile ayrılmaktadır. Sol tarafta temiz kan sağ tarafta ise kirli kan vardır. Kalbe kan toplayan damarlar kulakçıklara bağlı bulunur. Yani kan kulakçıklarda toplanıp karıncıklardan bütün vücuda pompalanır. Kalbin üst kısmını örten esnek ve kalın zar bulunmaktadır bu zara kalp zarı denir. Kalp ile zar arasında bulunan kaygan olan sıvı kalbin kolay bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Canlılar omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Bu iskelet sistemine göre dolaşımda değişme gösterir. Omurgasız canlılarda açık dolaşım vardır ve kılcal damarları bulunmamaktadır. Kan atardamardan vücut boşluğuna oradan toplardamara geçer. Omurgalı canlılarda ise kapalı dolaşım vardır ve bu dolaşımda kılcal damar bulunur. Kan atardamardan kılcal damara, kılcal damardan ise toplar damarlara geçmektedir.

  Kalp çalışırken kasılıp gevşeme yoluyla vücuttaki kanı toplayıp tekrar temizlenen kanı aynı yolla vücuda pompalamaktadır. Kalbin çalışma esnasında kulakçık ve karıncıklar sırası ile kasılıp gevşerken kasılma anında odacıklardan kan gönderilirken gevşeme anında ise odacıklara kan dolmaktadır. Kulakçıklar gevşerken kirlenen kan üst ve alt toplardamar ile sağ kulakçığa gelip akciğerde temizlendikten sonra akciğer toplardamarı ile sol kulakçığa gelmektedir. Karıncık kasılırken ise sağ karıncıkta bulunan kirli temizlenmek üzere akciğere gönderilirken sol karıncıkta bulunan temiz kan ise aort atardamarı ile bütün vücuda pompalanır. İşte kalbin bu şekilde kasılıp gevşemesi yoluyla temiz kan bütün vücuda dolaşırken vücutta oluşan kirli kan ise yine bu şekilde toplanır. Dolaşım sistemi bu şekilde çalışmaktadır. Dolaşım sistemine kalpten başka kan damarları, kan ve kanda bulunan alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları bir bütün olarak yardımcı olmaktadır. Kan damarları ise farklı kalınlıkta olup atardamar, toplardamar ve kılcal damar olarak üç çeşidi vardır. Atardamarlar genel olarak temiz kanı taşırlar. Temiz kanı vücuda taşıyan en büyük atardamar aort atardamarıdır. Toplardamarlar ise genellikle kirli kanı taşırlar. Kılcal damarlar ise atardamar ve toplardamar arasında bağ görevi yapmaktadır. Kan ile hücreler madde alışverişini sağlar ve kan akış hızı en yavaş olan damarlardır. 

  Kan dolaşımı küçük ve büyük kan dolaşımı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Küçük kan dolaşımı kirli kanın akciğere gelmesi akciğerde temizlendikten sonra kalbe gelmesi şeklinde olan kirli kanın temizlenmesine küçük kan dolaşımı denmektedir. Büyük kan dolaşımı ise temiz kanın bütün vücuda pompalandıktan sonra görevini yerine g]]> Hayvanlarda Dolaşım Sistemi https://www.dolasim.gen.tr/hayvanlarda-dolasim-sistemi.html Tue, 04 Dec 2018 14:15:48 +0000 Hayvanlarda Dolaşım Sistemi, canlılara göre değişiklik gösterir. Bildiğimiz üzere dolaşım sisteminin üç yapı taşı vardır. Bunlar kan kalp ve damarlardır. Bu üç yapı taşında farklılıklar vardır. Omurgasız hayvanlarda Hayvanlarda Dolaşım Sistemi, canlılara göre değişiklik gösterir. Bildiğimiz üzere dolaşım sisteminin üç yapı taşı vardır. Bunlar kan kalp ve damarlardır. Bu üç yapı taşında farklılıklar vardır. Omurgasız hayvanlarda dolaşım sisteminde süngerler, sölenterler ve yassı solucanlarda dolaşım sistemi bulunmaz. Bu hayvanlar madde alış verişlerini difüzyon, ozmos ve aktif taşıma ile yaparlar. Geri kalan tüm hayvanların yani halkalı solucanlardan itibaren tüm hayvanlar dolaşım sistemine sahiptir. 


  Hayvanlarda Dolaşım Sistemi iki çeşittir. Bunlar açık dolaşım sistemi ve kapalı dolaşım sistemidir. Açık dolaşım sistemi süngerlerde, sölenterlerde, eklem bacaklılarda, derisi dikenlilerde, yassı solucanlarda, yuvarlar solucanlarda ve yumuşakçaların büyük kısmında görülmektedir. Açık dolaşım sisteminde kalp, kan, atardamar ve toplardamar vardır. Açık dolaşım sisteminde kılcal damar bulunmaz. Kan sıvısı ve doku sıvısı arasında ayrım yoktur. Hayvanlarda açık dolaşım sisteminde hemolenf sıvısı bulunur. Kanın akış hızı yavaştır. Hareket yeteneği az olan hayvanlarda görülmektedir. Açık dolaşım sistemi ahtapot ve mürekkep balığında bulunmaz. Böcekler trake solunumu yaparlar. Bu yüzden kanlarında solunum gazı taşımazlar. Böceklerin sırtında sekiz on odacıklı kalp görevinde bulunan atar damarlar vardır. Böceklerde kan her zaman arkadan öne doğru akmaktadır.  Kapalı dolaşım sistemi ise kalp, atar damar,  toplar damar, kılcal damar ve kan vardır. Kan damar dışına çıkmaz.Kapalı dolaşım sistemi olan hayvanlarda kan sıvısı ve doku sıvısı ayrıdır. Kanın akış hızı yüksektir. Hareket yeteneği yüksek olan hayvanlarda görülür. 

  Hayvanlarda Dolaşım SistemiHayvanlarda Dolaşım Sistemi farlılık gösterir. Örneğin balıklar iki gözlü kalbe sahiptir. Bunlar kulakçık ve karıncıktır. Kulakçık kanın kalbe girip döküldüğü yerdir. Karıncık ise kanın kalpten çıktığı yerdir. Balıkların kalbinde her zaman kirli kan bulunur. Balıklar soğuk kanlıdır ve bu yüzden balıkların vücut sıcaklıkları sabit değildir. 
  ]]>
  Büyük Dolaşım https://www.dolasim.gen.tr/buyuk-dolasim.html Wed, 05 Dec 2018 10:57:58 +0000 Büyük dolaşım, kan dolaşımı içerisinde akciğerde oksijen bakımından zengin hale gelmekte olan kanın organlar tarafından kullanılmasını sağlamak için kanı vücuda gönderen sisteme denmektedir. Kan dolaşımı için kalbin g Büyük dolaşım, kan dolaşımı içerisinde akciğerde oksijen bakımından zengin hale gelmekte olan kanın organlar tarafından kullanılmasını sağlamak için kanı vücuda gönderen sisteme denmektedir. Kan dolaşımı için kalbin gerçekleştirdiği iki tür kan pompalama işleminden biri olan büyük dolaşım işleminden kalbin sol tarafının sorumlu olduğunu görebilmek mümkündür. Kalp vücudun kan dolaşımındaki en önemli görevi üstlenmektedir. Vücudumuzda kan dolaşımı ise büyük ve küçük olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Bu şekilde kan üretimi ve organlara iletimi gerçekleşmektedir.

  Temiz kan dediğimiz ve oksijen bakımından zengin olan kanın akciğerden akciğer toplardamarları yoluyla sol artriuma, oradan da mitrak kapaktan geçip sol ventkilülere gelmesi söz konusudur. Kendine gelen bu kanı sol ventkriküle ise aort damarıyla vücuda göndermektedir. Aort dediğimiz damar kalpten çıkmakta olan en büyük atar damardır. Aortun kalpten çıktıktan sonra kalp de dahil olmak üzere çeşitli organlara ve dokulara beslenmeleri ve oksijen almaları için dal vererek karnın alt taraflarına dek devam etmektedir.Büyük Dolaşım

  Kalbin gerçekleştirdiği kan pompalama işlemi sırasında akciğerlerde kanın üremesi ve oksijenli hale gelmesi için gerçekleşen dolaşıma ise küçük dolaşım denir. Küçük dolaşım gerçekleştikten sonra büyük dolaşım işlemi gerçekleştirilerek kalbin vücuda kan pompalama görevi tamamlanmaktadır. Burada en büyük görevlerden biri aort damarına düşmektedir. Aort damarının farklı organ ve dokulara dalları vasıtası ile kan iletmesi organların düzgün bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
  ]]>
  Lenf Dolaşım Sistemi https://www.dolasim.gen.tr/lenf-dolasim-sistemi.html Wed, 05 Dec 2018 20:54:10 +0000 Lenf dolaşımı sistemi, kan dolaşım sistemine benzer bir nitelikte olan dolaşım sistemidir. Aynı kan dolaşım sistemi gibi vücatta da lenf damarları ve lenf sıvıları bulunmaktadır. Bu lenf sıvısı içinde yağ asitleri, glisero Lenf dolaşımı sistemi, kan dolaşım sistemine benzer bir nitelikte olan dolaşım sistemidir. Aynı kan dolaşım sistemi gibi vücatta da lenf damarları ve lenf sıvıları bulunmaktadır. Bu lenf sıvısı içinde yağ asitleri, gliserol ve küçük proteinler gibi yapılar vardır. Ek olarak lenf sıvısı içinde akyuvarlar da bulunmaktadır. Fakat kan gibi değildirler. Alyuvarlar kesinlikle lenf sıvısı içinde barınmaz. Lenf sisteminin bazı elemanları bulunmaktadır. Bu elemanlar lenf düğümleri, lenf sıvıları ve lenf damarlarıdır. Lenf sıvısının hiçbir rengi yoktur. Lenf dolaşım sisteminde atardamarlar bulunmamaktadır. Sadece bazı kılcal damarlar ve toplardamarlar lenf sıvısı içinde barınırlar. Lenf dolaşımı kesin olarak vücuttan kalbe doğru ilerlemektedir. Bu ilerleyiş lenf sıvısının sol köprücük toplardamarından kan dolaşımına katılması şeklinde gerçekleşir. Vücatta lenf damarları bazı yerlerde birleşir ve şişkinlik oluşturur. Bu şişkin yerlere lenf düğümleri adı verilir. Lenf düğümlerinde akyuvarlar yani diğer adıyla lenfositler üretilmektedir. Lenf sıvısında üretilen bu akyuvarların görevi lenf sıvısı içinde bulunan mikroorganizmaları yok etmektir. 

  Lenf düğümleri tam olarak kasıklarda, koltuk altlarında ve boyun bölgesinde bulunmaktadırlar. Lenf düğümleri de bademcikler gibi herhangi bir enfeksiyon durumlarında şişme yaparlar. Lenf dolaşımı sisteminde lenf sıvısı herhangi bir yapı ya da organın pompalama işlevi sayesinde vücutta dolaşımı sürdürmezler. Fakat bu hareketleri sağlanması, solunum hareketleri ve iskelet kaslarının basıncı gibi işlevlerle gerçekleşir. Lenf sıvısı kana karışmak zorundadır. Bu durum şöyle gerçekleşir; vücudun alt kesimlerinden ya da bacaklardan gelmekte olan lenf sıvısıyla, ince bağırsaktan emilmiş olan yağları barındıran lenf sıvısı Peke Sarnıcı adı verilen bölgeye gelir ve bu bölgeden göğüs kanalına geçer. Göğüs kanalı denilen yerden sol köprücük altında bulunan toplardamara karışarak lenf sıvısı kana kazandırılmış olur. Lenf sıvısı başka bir yolla da kana karıştırılabilir. Bu yol ise, vücudun ve boynun sağ bölgesinden gelen lenf sıvısı iyice toplanarak sağ köprücük altında bulunan toplardamardan kana karıştırılmasıyla gerçekleşir. Bu iki yol sayesinde lenf sıvısı sağ köprücük altı ve sol köprücük altı toplardamarından iki yol ile kana kazandırılmış olur. Ödem, lenf dolaşım sistemi ile doğrudan alakalı ortaya çıkabilen bir sıvıdır. Ödem tam olarak doku sıvısının lenf kılcalları ile bir yerden alınıp kan dolaşımına verilmemesi yüzünden oluşan bir durumdur. Bu durumun oluşunda giderek doku sıvısı birikerek ödemi oluşturur. Ödemin oluşmasına lenf yolunun tıkanması, kan proteinlerinin azalması, kılcal damar basıncının artması, böbreğin tuzu ve suyu fazla tutması, doku sıvısının osmotik basıncının artması gibi etmenler neden olur. Bunların yanında kılcal damar geçirgenliği artarsa da ödem oluşur. Bunun nedeni doku sıvısının giderek daha çok oluşması yüzündendir. 

  Lenf Dolaşım SistemiLenf Dolaşım Sistemi Görevleri: Lenf sistemi dolaşımı ile lenfosit yani akyuvarlar üretilerek doku ve hücrelerdeki yabancı maddelerden, ölü ve yıpranmış hücrelerden, bazı bakteri ve mikroplardan vücut arındırılmış olur. Kaybedilen protein maddelerini tekrar vücuda kazandırır. Ayrıca lenf dolaşımı, vücutta doku sıvısı ile kan sıvısının dengesini sağlar. Bunun yanında gliseroller, emilmiş yağ asitleri ve A vitamini, B vitamini, C vitamini ve D vitamini gibi maddelerin de dolaşıma katılımını gerçekleştirir. Lenf dolaşım sisteminin bir başka özelliği ise vücudun savunma sistemine destek olmasıdır. 
  ]]>
  Dolaşım Sisteminin Görevleri https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-sisteminin-gorevleri.html Wed, 05 Dec 2018 21:59:29 +0000 Dolaşım sisteminin görevleri: Dolaşım sistemi, bütün hücreler yaşamlarını sürdürmek için beslenme, solunum ve boşaltım gibi birçok faaliyet yaparlar. Vücuttaki her hücrenin besin ve oksijen ihtiyacını karşıl Dolaşım sisteminin görevleri: Dolaşım sistemi, bütün hücreler yaşamlarını sürdürmek için beslenme, solunum ve boşaltım gibi birçok faaliyet yaparlar. Vücuttaki her hücrenin besin ve oksijen ihtiyacını karşılaması ve metabolizma sonucunda vücutta oluşan artık maddeleri atmak için toplanmış organlara dolaşım sistemi denir. Dolaşım sistemi vücuttaki bütün organlar arasında madde iletimini sağlar. Bu yüzden toplanan dolaşım sistemi kalpten başlar ve en son kalpte bitirir. Kalpten pompalanan kan vücudu dolaştıktan sonra tekrar kalbe geri döner. Bu dolaşım sisteminin en belirgin özelliğidir. Dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kandan oluşur.

  Dolaşım sisteminin korunması için yapılacaklar:

  • Yeteri kadar ve dengeli beslenilmelidir.
  • Sigara, alkol gibi vücuda zararlı şeylerden uzak durulmalıdır.
  • Stresten mümkün mertebe uzak durulmalıdır.
  • Çok fazla yorgunluktan kaçınılmalıdır.
  • Düzenli spor yapılmalıdır.
  • Her ay düzenli doktor kontrollerine gidilmelidir.
  • Çok fazla kilo almamaya dikkat edilmelidir.

  Dolaşım Sisteminin GörevleriDolaşım sisteminin görevleri:

  • Vücudun asit miktarı düzenini dengede tutmaya yardımcı olur.
  • Vücuttaki baz miktarının düzenlenmesinde yardımcıdır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
  • Yenilen besinleri hücrelere ulaştırmaya yardımcı olur.
  • Akciğerlerde oluşan oksijeni hücrelere taşımada yardımcı olur.
  • Vücutta oluşan artıkları boşaltım yapmakla görevli organlara taşır.
  • Vücuttaki karbondioksiti boşaltım organlarına taşımada yardımcı olur.
  • Vücudun ısısını dengede tutmayı sağlar.
  • Vücutta üretilen hormonları görevli organlara taşımaya yardımcı olur.
  ]]>
  Kan Dolaşımı Bozukluğu https://www.dolasim.gen.tr/kan-dolasimi-bozuklugu.html Thu, 06 Dec 2018 15:00:30 +0000 Kan Dolaşımı Bozukluğu, Damar tıkanıklığı gibi damar sorunlarından kaynaklanan kan dolaşım bozukluğu, tüm vücutta görülebilen bir problemdir ve kişide birçok rahatsızlığa yol açabilir. Kalpten dolayı oluşan sistem boz Kan Dolaşımı Bozukluğu, Damar tıkanıklığı gibi damar sorunlarından kaynaklanan kan dolaşım bozukluğu, tüm vücutta görülebilen bir problemdir ve kişide birçok rahatsızlığa yol açabilir. Kalpten dolayı oluşan sistem bozuklukları ve kalp damarları ile ilgili olabilen kan dolaşım bozuklukları, birçok hastalığa sebep olabileceği gibi vücudumuzda oldukça önemli görevi olan dokulara zarar vererek tehdit oluşturan hastalıklara neden olabilir. Bu gibi sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için ve kan dolaşım bozukluğunu önlemek veya düzenli olmasını sağlamak için mutlaka doktora gidilmeli ve hastalık kontrol altına alınmalıdır.

  Kan dolaşımı bozukluğu belirtileri:
  • El, kol, bacak ve ayaklarda hissedilen uyuşukluk ve zayıflık hissi
  • El ve ayaklarda hissedilen soğukluk hissi ya da şişme
  • Baldır kaslarını giren kramplar 
  • Cilt renginin açılması ve mavi bir renk alması 
  • El ve ayak parmaklarında görülen hafif morarmalar
  • Ayaklarda hissedilen ağrı, yorgunluk, şişme ve varis oluşumu 
  • Bağışıklık sisteminin çökmesi neticesinde vücudun hastalıklara karşı yavaş iyileşme göstermesi 
  • Bazen damar tıkanması neticesinde migren ağrıları yaşanması 
  • Baş dönmesi, görme bozukluğu ve unutkanlık problemi 
  • Çabuk yorulma ve halsizlik 
  • İştahın azalması ve kabızlık problemi 
  • Saç dökülmeleri, göğüs ağrısı veya göğüs sıkışması 
  • Erkeklerde belden aşağı kısımda yaşanan kan dolaşım bozukluğu ereksiyon problemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.
  Kan dolaşımı bozukluğu nedenleri:

  Damar sertleşmesi, kan damarlarının sertleşmesi anlamını taşıyan damar sertleşmesi vücuda kan pompalanmasını zorlaştırır ve kan dolaşım bozukluğuna neden olur. Sigara kullanımı ve yaşlanma gibi sebepler, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol ve diyabet hastalığı ve arter duvarında atık birikmesi gibi nedenler damar sertleşmesine yol açabilir. 

  Venöz tromboz, genellikle bir kan pıhtısının damarlarda kalıp burada iltihaba sebep olması ile oluşan bu hastalık, kan dolaşımı bozukluğuna neden olur ve etkilediği damarın çevresinde aşırı hassasiyet, cilt renginin bozulması ve şişme gibi durumlara yol açar.

  Hareketsiz yaşam, spor ve egzersiz yapmadan yaşanan hareketsiz yaşam tarzı, kan dolaşımının yavaşlamasına neden olarak kan dolaşım bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olur. Uzun süre boyunca aynı pozisyonda kalmak bacak ve kalçanın tembelleşmesine sebep olur ve bu durum da kan dolaşımını zayıflatır. Bunun yanı sıra bu durum aşırı sigara kullanımı, egzersiz eksikliği ve kötü beslenme alışkanlığı ile birleştiğinde oldukça tehlikeli bir durum ortaya çıkmasına neden olabilir.

  Yanlış kıyafet seçimi, vücudu tam olarak saran sıkı kıyafetler tercih etmek, özellikle de kalça bölgesindeki kan dolaşımının yavaşlamasına neden olabilir. Dar gömlek ve pantolon seçimi ve korse etkili külotlu çoraplar bu hastalığa yakalanma riskini artıracaktır.

  Stres, vücudu oldukça olumsuz etkileyen stres, özellikle de el ve ayaklarda dolaşım bozukluğuna sebep olur. Aynı zamanda stres, omuz ve boyunda bulunan kaslarda düğümlenme meydana getirir, kalp ve birçok önemli organa giden kan akışının zayıflatarak kan dolaşımı bozukluğuna sebep olabilir.

  Kan Dolaşımı BozukluğuKan dolaşım bozukluğu tedavisi, bu rahatsızlık tedavi edilirken öncelikle dolaşım bozukluğunun altında yatan gerçek sebep tespit edilir ve daha sonra ilaç tedavileri, doğal terapiler ve yaşam tarzında yapılacak olan bir takım değişiklikler ile kan dolaşım bozukluğu azaltılabilir veya tam olarak ortadan kaldırılabilir. 

  İlaç tedavisi, kan dolaşımını düzenleyecek olan birçok ilaç bulunmaktadır. Mutlaka doktor tarafından önerilen antikoagülan ilaçlar, kan i]]> Dolaşım Sistemi Hastalıkları https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-sistemi-hastaliklari.html Fri, 07 Dec 2018 10:33:22 +0000 Dolaşım sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi vücutta çeşitli maddelerin taşınmasından sorumludur. Kalp, atardamarlar, kılcal damarlar, kan ve toplardamarlar dolaşım sistemini oluşturur. Hücrelere gerekli olan besin ve oksijen Dolaşım sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi vücutta çeşitli maddelerin taşınmasından sorumludur. Kalp, atardamarlar, kılcal damarlar, kan ve toplardamarlar dolaşım sistemini oluşturur. Hücrelere gerekli olan besin ve oksijenin hücrelere taşınması, hücrelerde meydana gelen atıkların boşaltım organlarına taşınmasını sağlayan dolaşım sisteminin sağlıklı çalışması, sistemi oluşturan organların sağlıklı olmasına bağlıdır. Yani sistemin içindeki damarlardaki tıkanıklıklar, kalpteki sorunlar, kan problemleri dolaşım sisteminin vazifesini yapmaya engel olur. Dolaşım sistemi hastalıkları yaşam kalitesini etkileyen önemli sağlık sorunları arasındadır.

  En fazla görülen dolaşım sistemi hastalıkları

  Yaşam koşulları, beslenme alışkanlıkları gibi etkenlerle ortaya çıkan dolaşım sistemi hastalıkları ve bunlara yakalanmış olan kişi sayısı oldukça fazladır. Bu hastalıkların pek çoğu herkesin bildiği sıkça görülenler arasındadır.

  Kalp krizi: Kalbe bağlı olan damarlarda meydana gelen tıkanma yüzünden ortaya çıkan kalp krizi oldukça tehlikeli sonuçlara neden olur. Hastaya acilen müdahale edilmesi gerekir. Tıkanan damarın açılması ve kan dolaşımının sağlıklı olarak yapılması sağlanmalıdır.

  Kalp yetmezliği: Kalbin vücuda gerekli olan kanı yeterince pompalayamaması halinde ortaya çıkar. Kalp yetmezliği derecesine göre ölümcül sonuçlara neden olabilir. Özellikle kalp krizi geçiren kişilerde kalbin uzun süre beslenememesi durumda ortaya çıkan bir dolaşım sistemi hastalığıdır.

  Hemofili: Kanın pıhtılaşmasına engel olan bir hastalıktır.

  Damar tıkanıklığı: Damarların kireçlenme, kolesterol gibi etkenlerle içten daralması sonucu ortaya çıkar. Damar tıkanıklığı kalp damarlarında olursa kalp krizi, beyin damarlarını etkilerse inme, felç gibi ciddi sorunların yaşanmasına neden olur.

  Varis: Bacaklarda bulunan toplardamarlardaki genişleme sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Kılcal damarları etkileyebileceği gibi, büyük damarlarda da etkili olabilir.

  Damar sertliği: Atardamarın üzerinin tuz ve yağ tabakasıyla kaplanarak işlevini yerine getirememesi sonucunda oluşur. Damar tıkanıklığı gibi kalp krizi, felç, inme gibi rahatsızlıkların önemli bir nedeni olabilir.

  Aritmi: Kalp atım ritminin düzensizleşmesiyle karakterize olmuş bir rahatsızlıktır.

  Yüksek tansiyon: Dolaşımdaki kan basıncının yüksek olması sonucu ortaya çıkan dolaşım sistemi hastalığıdır.

  Kalp romatizması: Bu rahatsızlık kalp kapakçıklarında meydana gelen kireçlenme sonucunda kalbin daralmasıyla, sertleşmesi ve büzüşmesiyle ortaya çıkar.

  Kan kanseri (Lösemi): Bu dolaşım sistemi hastalığı kandaki alyuvarların kontrolsüzce çoğalması sonucunda ortaya çıkar.

  Lenfoma: Kan kanseri türlerinden olan lenfoma, lenf nodlarındaki tümörlerle karakterize bir hastalıktır. Erken aşamada teşhis edilirse tedavisi olan bir kanser türüdür.

  Bürger hastalığı: Dolaşım sisteminde kol ve bacaklarda bulunan atardamarlarda iltihaplanma sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Tedavisi gerektiği gibi yapılmazsa kangrene kadar gidecek sonuçları olabilir.

  Kansızlık (Anemi): Dolaşımdaki kanda alyuvarların giderek azalması sonucu ortaya çıkar.

  AIDS: Hastalığın etkeni olan HIV virüsünün vücuda bulaşması ve kan yoluyla bütün vücuda yayılması AIDS hastalığına neden olmaktadır.

  Hemoroid: Basur olarak bilinen bu rahatsızlık anüs bölgesinde olan toplardamarların genişlemesi sonucu ortaya çıkar.

  Dolaşım Sistemi HastalıklarıDolaşım sistemi hastalıkları nede]]> Dolaşım Sistemi Organları https://www.dolasim.gen.tr/dolasim-sistemi-organlari.html Sat, 08 Dec 2018 04:48:48 +0000 Dolaşım sistemi organları, sindirilmiş besinlerin hücrelerin gereksinim duyduğu biçimde vücuda dağıtılmasını ve hücrelerdeki atık ürünlerin de hücrelerden uzaklaştırılmasını imkanı sunan sistemin bileşenleridir. B Dolaşım sistemi organları, sindirilmiş besinlerin hücrelerin gereksinim duyduğu biçimde vücuda dağıtılmasını ve hücrelerdeki atık ürünlerin de hücrelerden uzaklaştırılmasını imkanı sunan sistemin bileşenleridir. Bu organlar aşağıda belirtilmiştir.

  Kalp 
  Kalp bireyin yaşamının devamlılığı amaçlı çok ciddi bir organdır. Çok fazla kısa müddetli de olsa durması, birey hayatını tehdit eder ve ölümle sonuçlanabilir. İnsanın yumruğu büyüklüğünde dolaşım sistemi organlarındandır. 1/2 kiloluk olan kalp hiç duraksamadan kan pompalar. Vücudun en uç noktalarına erişen kan pompalayabilmesi amaçlı da adale yapısındadır. Dakikada tahmini olarak 70 defa kan pompalama işlemi yapar ve aşağı yukarı tek birey yaşamında toplamda 300 milyon litre kan pompalanır. Kalbin duvar yapısının önemli bölümünü yaratan adale, kalp amaçlı özel yapıda olan adale türüdür ve kalp kası olarak adlandırılır. Erişkin erkeklerde kalp dakikada aşağı yukarı 72 defa atarken bayanlarda bu rakam 76-80 içinde değişmektedir. Yeni doğanda 140, çocuklarda 90 ve yaşlılarda 50-65 civarı kalp atımı saptama edilir. Hayvanlarda bu rakam türden türe değişmektedir. Daha minik hayvanlarda ekstra kalp atımı görülür. 

  Kan Damarları 
  Kanın kalpten pompalanması sonrasındaki durağı damarlardır. Damaryapıları dolaşım sistemi organları yardımıyla vücudun en uç noktalarına kan ulaştırılabilir ve dokuların gereksinimleri karşılanabilir. Vücudumuzda transfer işlevi gören 3 türde damar vardır: Atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlar. Bu arterlerden önemli olanların içerisinde kanın aykırı istikamette akışını önlemek amacıyla kapakçıklar yer alır almaktadır. Bu kapakçıkların yardımı ile kan akış tarafı bozulmaz ve yer çekimi kuvvetine karşın hareket edebilme olanağı oluşur. 

  Atardamarlar: Atardamarlar kalpten çıkan kanın uğradığı öncelikli yerler olarak basıncı karşılayabilecek yapıdadırlar. Duvarları öbür damarlara göre daha kalın, daha esnektir ve dayanıklı yapıda duvarlara sahiptir. Akciğer atardamarları haricinde bütün atardamarlar temiz kan taşır. Temiz kan oksijen muhtevası fazla meydana gelen kandır. Kalpten önce çıkan atardamar civarı iri ve kalındır ki, hemen hemen hortum büyüklüğündedir. Bu sayede kalpten pompalanan kanın basıncına dayanabilir.   

  Dolaşım Sistemi OrganlarıToplardamarlar: Akciğer toplardamarı dolaşım sistemi organları haricinde olmayan kirli kan kalbe doğru taşıma görevi yapan damarlardır. Toplardamarlarda basınç daha düşük meydana geldiği amaçlı çok fazla dayanıklı yapıda değillerdir, nitekim en önemli atardamar 2 parmak kalınlığında ve daha ince duvarlıdır.  

  Kılcal Damar: Vücudun tamamı kılcal damarlar ağı ile kaplı olduğu için çok fazla sayıda kılcal damar bulunur. 

  Kan  
  Sindirimsel sistem tarafından parçalanan besinleri yani sindirilmiş besinleri ve akciğerler yardımıyla havadan elde edilen oksijeni hücrelere kadar taşıyan, dolaşım sistemi organlarından biridir, hücrelerin içinde meydana gelen karbondioksit gazını akciğerlere, zarar veren atık maddeleri taşıyarak böbreklere getiren ve damarlar içerisinde gezinen kırmızı renge sahip sıvıya kan denir. 
  b) Kan Plazması (Serumu): Kanın sıvı/akışkan bölümüne kan plazması (serumu) denir. 
  c) Kan Hücreleri: Kanda, yapılarına ve görevlerine göre eritrositler, akyuvarlar ve kan pulcukları olmak amacıyla üç türde kan hücresi yer alır alır. 
  ]]>
  Kan Dolaşımı Sistemi https://www.dolasim.gen.tr/kan-dolasimi-sistemi.html Sat, 08 Dec 2018 05:08:59 +0000 Kan dolaşımı sistemi, tüm dinamik organizmaların yaşayabilmesi için gerekli olan bir yapıdır. Gelişmiş yapılı, önemli vücutlu canlılarda besinlerin ve temiz havanın vücuda dağılmasını, hücrelerde meydana gelen artı Kan dolaşımı sistemi, tüm dinamik organizmaların yaşayabilmesi için gerekli olan bir yapıdır. Gelişmiş yapılı, önemli vücutlu canlılarda besinlerin ve temiz havanın vücuda dağılmasını, hücrelerde meydana gelen artıkların boşaltım uzuvlarına ulaştırılmasını imkanı sunan yapılara dolaşım sistemi denir. Dolaşım sistemi çiçekli nebatlar, eklem bacaklılar, yumuşakçalar, derisi dikenliler ve omurgalı canlılarda bulunur. Evrensel olarak tüm sistemlerle ilişkili durumda olan dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kan dokusundan meydana gelir. 

  Kan dolaşımı sistemi bileşenleri

  İnsanda kan dolaşımı sistemi kalp, damarlar ve kan olmak amacıyla üç kısımdan meydana gelir. 

  Kalp: Kalp, göğüs boşluğunda 2 akciğer içerisindedir. İstemsiz kaslardan meydana gelen başka bir deyişle bizzat kendine kasılan kalp, kasılıp-gevşeyerek kan pompalar. Böylelikle kan, damarların içerisinde ilerleyerek hareket kazanır.
  Damarlar: Vücudumuzu saran damar ağında atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlar şeklinde tanımlanan üç türde damar bulunur. Atardamar kalpten pompalanan kanaat vücuda taşır. Toplardamar ise uzuv ve dokulardaki kanaat kalbe ulaştırır. Toplardamarların içerisinde kanın geriye dönmesini önleyen ve kan akış doğrultusunda açılan kapakçıklar bulunur. Kılcal damarlar, atar ve toplardamarlar içinde bulunur. Bu çok ince damarlar atar ve toplardamarın giremediği doku ve uzuvların arasına girer. Böylelikle kan ile doku içinde madde alış verişi olanağı sağlar. 
  Kan: Vücudun bir sıvı/akışkan dokusudur. Kalbin pompalaması ile damarlar içerisinde ilerler. Kan, plazma ve kan hücrelerinden meydana gelir. Kanın plazma bölümü su, protein, organik ve inorganik maddelerden meydana gelir. Kanın içerisinde çeşitli görevlere sahip 3 türde kan hücresi bulunur. Bunlar: 
  a. Alyuvar (Alyuvar): Kana kırmızı rengini verir. Karaciğer, kırmızı kemik iliği ve dalakta üretilir. Alyuvarlar, yapılarında yer alan hemoglobin proteinleri sayesinde oksijen ve karbondioksit taşır. 
  b. Akyuvar (Lökosit): Vücudumuzu mikroplara karşın korumaktadır. 
  c. Kan pulcukları (Trombosit): Kırmızı kemik iliğinde, önemli hücrelerin parçalanmasıyla meydana gelir. Yaralanma ve kesiklerde kanın pıhtılaşmasını olanağı sağlar. 
   
  Kan Dolaşımı Sistemiİnsanlarda kan dolaşımı sistemi; 

  İnsan kalbi, hayatı süresince çalışır fakat ölünce durur. Kalp atışının 2-4 dakikadan uzunca süre durması, daimi beyin yıkımına neden olur. Kalbin bizzat kasına kan sağlaması da devamlı çalışmasına bağlıdır; birden çok dakikadan uzunca süre kan kesilirse, kalp kası oldukça çok kayıp görüp, tekrar çalışmayacak pozisyonda durur. İnsanda dolaşım sistemi, 2 önemli dolaşım, akciğer dolaşımı (küçük kan dolaşımı) ve büyük kan dolaşımı, biçiminde meydana gelir. Her dolaşımın kendine ait pompası bulunur. Her 2 pompa, bir uzuv şeklinde bütünleşmiştir. Beden dokularından dönen kan, kalbin sağ yanının üst odacığı durumda olan sağ kulakçığa (sağ atrium) dökülür. Bu odacığın adaleleri kasılınca, kan kalbin sağ yanının önemli pompa odacığı durumda olan sağ karıncığa doğru geçebilmeye zorlar bu da kasılınca, kan akciğer atardamarına gönderir, kan buradan akciğerdeki damar yapılarına taşınır. Bu akciğerdeki damarlar içerisindeki kan, havadan çok ince zarlarla boşanmış bir kapasitededir. Burada kolay yayılma vasıtasıyla oksijen kana girer, karbondioksitse kandan geçer ve ayrılır. Sonrasında bu temizlenmiş ve tazelenmiş kan, sol kulakçıktan (sol atrium) geçer. Sol kulakçıktaki kan, sol karıncığa (sol ventrikül) geçer.   
  • Sindirilmiş besinleri, su ve mineralleri hücrelere transfer, 
  • Akciğerden edinilen oksijeni hücrelere transfer 
  • İç salgı bezlerinin ürettiği hormonları ilgili uzuvlara iletme 
  • Karaciğerin ürettiği ısıyı tüm vücuda]]> Bacaklarda Dolaşım Bozukluğu https://www.dolasim.gen.tr/bacaklarda-dolasim-bozuklugu.html Sat, 08 Dec 2018 23:44:37 +0000 Bacaklarda dolaşım bozukluğu, günümüzde insanlarda meydana gelen çok ciddi rahatsızlıklardan biridir. Özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda görülen bu durum aynı zamanda farklı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına ne Bacaklarda dolaşım bozukluğu, günümüzde insanlarda meydana gelen çok ciddi rahatsızlıklardan biridir. Özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda görülen bu durum aynı zamanda farklı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnsanlarda hareketin sağlanması ve dokunun daha canlı kalabilmelerinin sağlanması için kan dolaşımı çok önemlidir. Bacaklarda kan dolaşım bozukluğu olan insanlarda bu direk olarak bacaklarda renk değişimiyle birlikte farklı belirtilere neden olur. Özellikle bacaklarda güçsüzlüğün meydana gelmemesi ve vücut yükünün kaldırılabilmesi için kan dolaşımının çok iyi olması gerekmektedir. Bu gibi problemler nedeniyle ayağa kalkamayan birçok insan bulunmaktadır. Bacaklarda kan dolaşımının bozulması durumunda buna müdahale edilmediği zamanlarda çok ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle meydana gelen dolaşım bozukluğu kesinlikle kontrol altına alınarak  tedavi edilmelidir. Bacaklarda dolaşım bozukluğu, çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu problemi tek bir duruma bağlamak son derece yanlış olacaktır. Günümüzde meydana gelen bacaklarda kan dolaşımı bozukluğu bazı insanlarda öyle bir hal almıştır ki birçok kişi bu durum nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Tıbbın gelişmiş olmasına bağlı olarak bu gibi problemler artık basit tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınsa bile bazı insanların sorumsuzlukları nedeniyle bunlar hala meydana gelebilmektedir. 

   Bacaklarda dolaşım bozukluğu belirtileri
   • Bacaklarda ağrı: Bu belirti, bacaklarda dolaşım bozukluğu olan insanların hemen hemen hepsinde meydana gelmektedir. bu nedenle bacaklarda dolaşım bozukluğunun en ciddi belirtisinin bacaklarda ağrı problemi olduğunu belirtebiliriz. Bu belirti bazı zamanlarda kişide en büyük rahatsızlık olabilir. Özellikle kişi yürürken bu ağrılar artabilir.
   • Bacaklarda ve ayaklarda uyuşma: Dolaşım bozukluğu olan bacak üzerinde dolaşımın gerçekleşmesi ya da yetersiz olması nedeniyle çok ciddi bir şekilde uyuşukluk problemi meydana gelir. Meydana gelen uyuşukluk problemi, günde en az üç defa meydana gelebilir.
   • Şişme: Bacaklarda dolaşım bozukluğu, kişi üzerinde direk olarak şişme problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle dolaşım bozukluğu olan bacağın üzerinde ve aynı zamanda dolaşım bozukluğu olan ayaklarda bu gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
   • Cinsel problemler: Bacaklarda dolaşım bozukluğu sorunu yaşayan erkeklerde bu problem cinsel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle erkeklerde ereksiyon problemi çok ciddi rahatsızlıklar neden olacaktır.
   • Dolaşım bozukluğu olan bacaklarda morarma durumları son derece yaygı bir şekilde görülen belirtilerdendir. Bu nedenle sizlerde de bacak bölgenizde morarma meydana gelebilir.
   Bunların haricinde insanlarda bu problem direk olarak bitkinlik, hastalıklarda yavaş ilerleme, kabızlık, iştah kaybı, cilt kuruluğu gibi belirtiler yaygın olarak ortaya çıkar. Bacaklarda dolaşım bozukluğu problemi, tedavi edilmediği zaman çok kısa bir süre içerisinde çok daha farklı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durum nedeniyle bacaklarda dolaşım bozukluğu en kısa süre içerisinde tedavi edilmelidir. Aksi durumlarda bu gibi rahatsızlıklar karşınıza çıkabilir. 

   Bacaklarda Dolaşım BozukluğuBacaklarda dolaşım bozukluğunun nedenleri nelerdir

   Yetersiz egzersiz: Genellikle çok hareketsiz olan insanlarda bu gibi durumlardan kaynaklanan bacaklarda dolaşım bozukluğu meydana gelmektedir.
   Dar Kıyafetler: Vücudu tam saran kıyafetler kişilerde damarlardan geçen kanı azaltacaktır. 
   Aşırı stres: Gerek iş hayatı gerekse eğitim hayatında aşırı stres yaşamak direk olarak bacaklarda dolaşım bozukluğu meydana gelir.
   Hastalıklar: Bazı kalp ve damar hastalıkları insan]]> Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı https://www.dolasim.gen.tr/buyuk-ve-kucuk-kan-dolasimi.html Sun, 09 Dec 2018 06:59:25 +0000 Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı, damar ağlarında bulunan kanın, kalpten çıkarak tüm bedeni ve organları dolaşmasına denir. Büyük kan dolaşımı bedenin genelinde ve üst alt ekstremitelerde olurken, küçük kan dolaşımı kal Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı, damar ağlarında bulunan kanın, kalpten çıkarak tüm bedeni ve organları dolaşmasına denir. Büyük kan dolaşımı bedenin genelinde ve üst alt ekstremitelerde olurken, küçük kan dolaşımı kalp ve akciğerler arasında olur. 

   Büyük Kan Dolaşımı:

   Büyük kan dolaşımı, kalbin sol karıncık denen bölümünden başlayarak aort vasıtası ile kan pompalanması ile başlar. Aorta gelen temiz kan pek çok damar ağı ve kapiller damarlar vasıtası ile tüm bedeni dolaşarak toplar damar (venöz) gelir. Toplardamarlara gelen kan halk arasında kirli kan olarak bilinir. Toplar damar ağları ile toplanan bütün kan sonunda vena kava süperior ya da vena kava inferiora boşalır ve buradan da kalbin sağ kulakçık denilen bölümüne gelir ve büyük kan dolaşımı sağlanmış olur.

   Küçük Kan Dolaşımı:

   Kalbin sağ odacığından çıkan kirli kan, pulmoner arterler yolu ile akciğere gelir ve burada temizlenerek tekrar kalbin sol kulakçığına dökülür. Böylece küçük kan dolaşımı sağlanmış olur. Kanın temizlenmesi ve akyuvarların ve alyuvarların içerdiği karbondioksitten arınması küçük kan dolaşımı sayesinde olur ve küçük kan dolaşımı bir nevi kanın ve bu vesile ile bedenin temizlenmesidir.

   Büyük Ve Küçük Kan Dolaşımı önemi:

   Sağlıklı bir vücut için sağlıklı ve sorunsuz bir dolaşım çok önemlidir. Büyük ve küçük kan dolaşımı bedenin temizlenmesi ve tüm organların damar ağları ile kanla beslenmesi olayıdır. Bu sistemde oluşabilecek en ufak bir hasar küçük bir rahatsızlıktan çoklu organ yetmezliğine kadar gidebilir ve hatta bazı dolaşım bozuklukları, ölümcül olabilir. Dolaşım bozukluğu yaşayan insanlarda bazı belirtiler görülebilir. Bu belirtilir; bacaklarda ağrı, kol ve bacaklarda uyuşma, ereksiyon problemleri, el ayaklarda ve bacaklarda üşüme morarma ve titreme, çabuk yorulma, nefes kesilmesi, cilt problemleri, kabızlık, hafıza kaybı olabilir. Dolaşım bozukluğu belirtisi görünen hastalar derhal bir hekime başvurmalıdırlar. Dolaşım sistemindeki aksamalar, hayati önem taşıyan iç organların yeterince oksijen almadığına işaret ediyor olabilir. 

   Büyük Ve Küçük Kan DolaşımıBüyük ve Küçük Kan Dolaşımı Hastalıklarında Tedavi:

   Büyük ve küçük kan dolaşımı, eksiksiz ve tam anlamı ile sağlanamadığı zaman, vücut öncelikle oksijen ve daha sonrasında mineral ve vitaminler ve bedenin gelişimi açısından önemli gazlar ile beslenememiş olur. Dolaşım sistemi hastalıkları kolay tedavi edilebileceği gibi, özellikle aort, pulmoner arter vb. önemli damar tıkanıklıklarında cerrahi müdahale tek tedavi şartı olabilir. Tansiyon hastalarında kanın aşırı kıvamlanması sayesinde dolaşımda aksamalar olabilir ve bunun önüne geçmek için kan inceltici ilaçlar kullanılabilir. Kan sulandırıcı diye de tabir edilebilen bu ilaçlar hekim kontrolü olmadan alınmamalıdır. Büyük Arterlerde oluşan tıkanıklıklar, stent uygulaması ya da anjiyografi yöntemiyle de açılabilir. Bunların dışında dolaşım sisteminde oluşan hastalıklar için, bol egzersiz yapmak, alkol ve sigaradan uzak durmak, beslenmeye dikkat etmek, dar kıyafetler giymemek, omega açısından zengin beslenmek önemlidir.
   ]]>
   Büyük Kan Dolaşımı https://www.dolasim.gen.tr/buyuk-kan-dolasimi.html Sun, 09 Dec 2018 13:56:23 +0000 Büyük Kan Dolaşımı, kan damarları vücudun her bir noktasını dolaşarak gerekli olan kanı vücudun her noktasına seri bir şekilde taşır. Vücutta bulunan damarlar düz bir şekilde açılacak olsalar damarların toplam uzunl Büyük Kan Dolaşımı, kan damarları vücudun her bir noktasını dolaşarak gerekli olan kanı vücudun her noktasına seri bir şekilde taşır. Vücutta bulunan damarlar düz bir şekilde açılacak olsalar damarların toplam uzunlukları yaklaşık 100 bin kilometre civarında olacaktır. Vücudun herhangi bir yerinde en ufak bir çizik bile olsa kan akmaya başlaması buna en iyi örnektir. Çünkü bu kanlar damarlar sayesinde hücrelerin ihtiyacı olan besinleri taşır. Sağlıklı bir kişinin vücudunda ortalama olarak 6-7 litre kan kan bulunur. Bu kanın içinde yarı oranda plazma adı verilen bir sıvı ve diğer yarı oran kadar da kan hücreleri bulunur. Kan hücrelerinde akyuvarlar, alyuvarlar ve trombosit adı verilen kan hücreleri bulunur. Kanın rengi ise alyuvarların içinde bulunan ve hemoglobin adı verilen demir ve proteinden oluşan bir madde sayesinde kırmızıdır. Sağlıklı bir yetişkin kişinin vücudunun her bir mikro litresinde ortalama olarak 4-6 milyon alyuvar, 7-10 bin akyuvar ve 400-500 bin kadar trombosit bulunur. Vücuttaki hücrelerin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan oksijen damarlardan akan kan sayesinde hücrelere ulaşır. Kalp ve damarlarda bulunan kanın vücutta dolaşan sistemine dolaşım sistemi adı verilir.  Kan dolaşımı genel olarak vücuttaki oksijen alışverişini yapmasını, enerjiyi sağlayan karbonhidratların ve proteinlerin dokulara dağılmasını, hormonların gereken fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan hayati öneme sahip bir dokudur. Bu fonksiyonlar çeşitli hücreler ve plazma adı verilen sıvı sayesinde gerçekleşir. 

   Büyük kan dolaşımında ise oksijen bakımından zengin kan sol karıncıktan çıkar. Vücutta dolaşırken hücrelerde birikmiş olan karbondioksiti de içine katarak kalbin sağ kulakçığına gelir. Kalbin sürekli olarak kasılıp gevşemesiyle kan ile birlikte lenfler vücudun büyük bir kısmında dolaşır ve besinleri dokulara ulaştırarak artık maddeleri kandan uzaklaştır. Sol kulakçıktan sol karıncığa geçiş yapan kan oradan da diğer atardamarlara devredilerek tüm organ ve dokulara kadar ilerleyerek kılcal damarlar sayesinde toplardamarlara geçiş yapar. Kanın yapısı kanda olan kan hücreleri ve kan plazması denilen sıvı kısımlar yer alır. Görevi besinleri ve atık maddeleri taşımak olan kan plazmasının %90'ı su ve geri kalan %10'u da protein, yağ ve karbonhidrattan meydana gelir. Kan görevini yerine getirirken akışkandır. Fakat vücutta gerçekleşen bir yaralanma halince vücudu koruyabilmesi için pıhtılaşabilir özelliğe sahiptir. Pıhtılaşma işlemi kanın plazma adı verilen sıvı kısmında yer alan çeşitli proteinler sayesinde sağlanır. 

   Büyük Kan DolaşımıBüyük kan dolaşımı sisteminde bulunanlar kalp, damarlar ve kan olarak bilinir. Büyük kan dolaşımı sisteminin önemli bir parçası olan kalp göğüs hizasında ve iki akciğer arasında bulunur. En önemli bir parçası olmasının sebebi ise bir pompa görevi görerek bütün kanı tüm vücuda pompalamasıdır. Ayrıca kalbin bir bölümü de kanı vücuda pompalarken diğer vücuttaki kanı emerek yeniden kalbe geri getirir. Büyük dolaşım sisteminin diğer önemli bir parçası da damarlardır. Bunlar atardamar, toplardamar ve kılcal damardır. Kanı kalpten dışarı taşıyan atardamarların akciğer atardamarları hariç hepsi oksijenli kan taşırlar. Kanı kalbe geri getiren toplardamarın da akciğer toplardamarı hariç karbondioksitli kanı taşırlar. Atardamar ve toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar ise kanı hücrelere kadar taşıyan küçük damarlardır. Kısaca büyük kan dolaşımı kalpten çıkan kanın tüm vücutta pompalanır. Daha sonra vücut hücrelerinde kullanılıp kirlendikten sonra yeniden kalbe döner. Bu dolaşımın en temel amacı da temiz olan kanı vücuda dağıtmak ve kandaki atık maddeleri vücuttan atmaktır. 
   ]]>
   Açık Kan Dolaşımı https://www.dolasim.gen.tr/acik-kan-dolasimi.html Mon, 10 Dec 2018 03:50:54 +0000 Açık Kan Dolaşımı, bu dolaşım diğer kapalı kan dolaşım sisteminin tam tersidir. Yani Açık kan dolaşımda kan sadece damar sisteminin içinde yer almaz. Kan vücut boşluğuna da dökülür. Açık kan dolaşımı salyangoz, çeki Açık Kan Dolaşımı, bu dolaşım diğer kapalı kan dolaşım sisteminin tam tersidir. Yani Açık kan dolaşımda kan sadece damar sisteminin içinde yer almaz. Kan vücut boşluğuna da dökülür. Açık kan dolaşımı salyangoz, çekirge, örümcek yumuşakçalar ve derisi dikenliler de bulunur. Açık kan dolaşımında kan damarları bir veya birkaç odacıklı olan yürekten çıkar. Burada yani vücutta dokular arasında düzensiz bir şekilde boşluklar vardır. Dokular arasındaki bu boşlukta yavaş yavaş kan dolaşımı olur. Bu kan dolaşımında kan ile hücreler arasında madde alış verişi olur. Açık kan dolaşımı sonunda boşluklar içinden akan kan toplayıcı damarlara gelir ve kalbe tekrar döner. Açık kan dolaşımında damarlar kalbe kanı getiren ve götüren  en kısa damarlardır. 

   Açık Kan DolaşımıAçık Kan Dolaşımı Özellikleri:
   • Açık kan dolaşımında kan dolaşımı yavaştır. 
   • Enerji ve oksijen ihtiyacı az olan canlılarda görülmektedir. 
   • Açık kan dolaşımı olan canlılar küçük yapılı canlılardır.
   • Tüm omurgasız hayvanlarda görülür. Ancak sadece mürekkep balığı ve toprak solucanın da açık kan dolaşımı görülmez. 
   • Açık kan dolaşımı görülen canlılarda kalp atar damar ve toplar damardan oluşmaktadır.
   • Açık kan dolaşımı sisteminde kan dolu hücreleri yalayarak dolaşır. 
   • Bu dolaşımı olan canlıların kanı renklidir. 
   • Ayrıca canlılarda solunum pigmenti bulunmaz. 
   • Açık kan dolaşımında kanın dolaşımında bulunmuş olduğu damarlar arasında kılcal damar yoktur. 
   ]]>
   Kapalı Dolaşım https://www.dolasim.gen.tr/kapali-dolasim.html Mon, 10 Dec 2018 16:39:02 +0000 Kapalı Dolaşım sisteminde üç ana bileşen vardır. Bu bileşenler kan, kalp ve kan damarlarıdır. Tüm omurgalıların, kafadan bacaklıların ve halkalı solucanların dolaşımı kapalı dolaşımdır. Yani bu canlılarda kan kan damar Kapalı Dolaşım sisteminde üç ana bileşen vardır. Bu bileşenler kan, kalp ve kan damarlarıdır. Tüm omurgalıların, kafadan bacaklıların ve halkalı solucanların dolaşımı kapalı dolaşımdır. Yani bu canlılarda kan kan damarlarının dışında dolaşımda bulunamaz. Kapalı Dolaşımda kan damarları atar damar, toplar damar ve kılcal damardan oluşur. Atar damarlar oksijen ile tepki görmemiş kanı damarlar ile dokulara taşır. Toplar damarlar ise oksijen ile tepki görmemiş kanları tekrar kalbe toplar. Kılcal damarlar ise atar damar ve toplar damarlar arasındaki kan dolaşımını sağlar ve bu dolaşım kılcal damarlar ile sağlanır. 

   Kapalı Dolaşım sisteminde açık dolaşım sistemine göre kanın dağılımı sistematik bir şekilde ve kontrollü olur. Kapalı dolaşımda kan basıncı daha yüksektir. Kapalı dolaşımda kan kalpten iki kez geçer. Kapalı dolaşım iki kısımdan oluşur. Bunlar küçük dolaşım ve büyük dolaşım yani sistematik dolaşımdır. Küçük dolaşım kanı kalp ve akciğer arasında taşır. Büyük dolaşımda ise kanı kalp ve vücut arasında taşır. 

   Kapalı DolaşımKapalı Dolaşım Özellikleri:
   • Kapalı dolaşımda kan dolaşımı hızlıdır. 
   • Enerji ve oksijen ihtiyacı fazla olan canlılarda görülmektedir.
   • Bu canlılar büyük yapılı canlılardır. 
   • Kapalı dolaşım tüm omurgalılarda görülmektedir. Toprak solucanı ve mürekkep balığı da bu kapalı dolaşıma dahildir. 
   • Kapalı dolaşımda kalp atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan oluşmaktadır. 
   • Kan sadece kılcal damarlar içinden ve kan ile dolu hücreler arasından geçer. 
   • Kapalı dolaşım görülen canlıların kanı renklidir.
   • Kapalı dolaşım olan canlılarda solunum pigmenti bulunur. 
   ]]>