Anatomi Dolaşım Sistemi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Anatomi Dolaşım Sistemi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Dolaşım sistemi anatomisi, kabaca kalp ve damarlardan oluşmaktadır. Kalp anatomisinden bahsedecek olursak; iki akciğer arasında mediastinum mediumda lokalizedir. Toplam dört odacıklıdır. Bu odacıklardan iki tanesi üstte iki tanesi altta yer alır. Altta yer alan odacıklara ventrikül, üstte yer alan odacıklara ise atrium adı verilir. Bunlarda kendi içerisinde sağ ve sol olmak üzere ayrılır.

Sağ Atrium: İç yüzünde görülen kaslara mm. Pectinati adı verilir. Bu kaslar, crista terminalisten başlar. Fosanın kenarı kabarıktır ve limbus fossa ovalis adı ile bilinir. Sağ atriumun iç yüzünde; v. Cava superior, v. Cava inferior, sinus coronarius, vv. Cardiacae anteriores ve vv. Cardiacae minimaelerin ağzı vardır. Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında tricuspid kapak yer alır.

Sağ Ventrikül: Sternumun tam arkasında yer alır. İç yüzeyindeki kas tabakalarına trabeculae carneae denir. Pektinat kasların kalınlaşması ile oluşur. İç yüzeyinde görülen crista supravenricularis, triküspid kapak ile pulmoner kapağı ayıran bir kas kabartısıdır. Sağ ventrikülün sol ve arka duvarını, septum interventriculare yapar. Septumun büyük bölümü müskülerdir. Yaklaşık bir santimetrelik üst parçası membranözdür ve septum interatrialenin alt parçası ile komşudur. Sol ventrikül, sağ ventrikülden, sağ atrium da sol atriumdan daha büyük olduğu için membranöz parçanın bir bölümü sol ventrikül ile sağ atrium arasında yer alır ve atrioventriküler parça olarak bilinir. Memranöz parçanın geriye kalan bölümü ventriküller arasındadır. Sağ ventrikülde; m. Papillaris anterior, m. Papillaris posterior ve m. Papillaris septalis denilen 3 adet papiller kas bulunur. Papiller kaslar, trabeculae carneae kalınlaşmalarıdır. Sağ ventrikülden akciğerlere kirli kanı götüren pulmoner arter çıkmaktadır.

Sol Atrium: Kalbin en arkada bulunan bölümüdür. Basis kordisin büyük bölümünü ve sinus obliquus pericardiinin ön duvarını yapar. Akciğerlerden gelen dört tane v. Pulmonalis, sol atriuma arka-dış yüzünden açılır. Kalbin özefagus ile komşu olan kısmıdır. Sol atrium ile sol ventrikül arasında mitral (Bicuspid) kapak yer alır.

Sol Ventrikül: İç yüzeyi sağ ventrikül ile benzer özelliklere sahiptir. Sol ventrikülde, m. Papillare anterior ile m. Papillare posterior denilen iki tane papiller kas vardır. Ostium aorta, valva aorta denilen bir kapak ile kapatılır. Pulmoner kapak ile benzer özellikte olan bu kapakta; valvula semilunaris dekstra, valvula semilunaris sinistra ve valvula semilunaris posterior denilen üç tane yarım ay şeklinde valvula bulunmaktadır. Her bir valvulanın hemen yukarısında, aorta asendensin duvarı dışa doğru çıkıntı yapar.

Kalbin Arterleri ve Venleri: Kalbi besleyen arterler, aorta asendensin dalları olan a. Coronaria dekstra ve a. Coronaria sinistradır. Bu arterler ve ana dalları, epikardiumun altındadır. Dominant koroner arter terimi, septum interventricularenin arka kısmı ile sol ventrikülün alt kısmını besleyen koroner arter için kullanlır. Kişilerin yaklaşık %70'inde bu bölgeleri, sağ koroner arterin dalı olan ramus interventrikularis posterior beslemektedir. Bu yüzden sağ koroner arter dominanttır. Kişilerin %10'unda, bu bölgeleri sol koroner arterin dalları beslediğinden dolayı sol koroner arter dominanttır. Kalan diğer gruplarda, beslenme her iki koroner arterden gelen küçük dallarla sağlanır ve dominantlık belli değildir. Sulcus coronariusun arka bölümünde, soldan sağa doğru sinus coronarius seyreder. Kalbin venöz kanının büyük bölümünü (Yaklaşık %70) taşır. Sağ ventrikülün ön bölgesinin küçük bir bölümü, her iki atriumun küçük bölümleri ve sol ventrikülün küçük bir bölümünün dahil olmadığı, bütün kalpten venöz kanı sağ atriuma getirir.

Anatomi Dolaşım Sistemi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Dolaşım Sistemi Sağlığı

Dolaşım Sistemi Sağlığı

Haber Bülteni